X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

ביטול מבחן ההכנסה או פגיעה במקבלי נצרך ?

שינוי הגדרת החוק בנושא מיהו נצרך

בתאריך 1 לפברואר 2017 הוגשה לכנסת הצעת החוק החדשה, תזכיר חוק הנכים שמטרתו המוצהרת היא עיגון הזכויות הניתנות לנכי צה"ל במסגרת הוראות אגף השיקום בחוק. אך מעיון מעמיק מתגלה כי יחד עם פירוט סעיפי החוק נחשפים לכאורה הפגיעות העתידיות להם יהיו צפויים נכי צה"ל.

מדובר הן על פגיעות עתידיות בזכאויות על פי הוראות אגף השיקום והן פגיעות עתידיות על ידי שינוי הגדרות החוק הקיימות. במאמר הבא, נביא לידיעתכם תיקון בהגדרת החוק למושג "נצרך". תיקון שבא להכין את השטח לביטול מבחן ההכנסה או תיקון שעלול להביא לפגיעה קשה במקבלי תגמולי נצרך וותיקים וחדשים כאחד.

מהו נצרך ?

נכה נצרך הוא נכה שאיבד את כושר ההשתכרות שלו ואגף השיקום קבע על פי הגדרת החוק שלא ניתן לשקמו ולכן מגיע לו תגמול "נצרך" נוסף להטבות נוספות על פי הוראות אגף השיקום השונות. נכה נצרך זכאי לתגמול חודשי שקבוע בתקנות ועל פי מצבו המשפחתי: נשוי, רווק, נשוי + ילדים, גרוש וכד'.

מה מהות שינוי ההגדרה בחוק ?

עד היום ההגדרה של "נצרך" על פי החוק היתה "..אדם שאינו מסוגל להשתכר למחייתו ואין לו הכנסה מספקת למחייתו..."

ואילו הצעת החוק מציעה לשנות את ההגדרה ל – "... נכה שאינו מסוגל להשתכר למחייתו בשל נכותו ואין סיכוי נראה לעין שאפשר יהיה לשקמו אי-פעם.."

כלומר מצד אחד רוצים למחוק מהחוק את המילים ".. ואין לו הכנסה מספקת למחייתו..." ומהצד השני להוסיף "...  בשל נכותו ואין סיכוי נראה לעין שאפשר יהיה לשקמו אי–פעם.."

מה זה אומר ...

שינוי הגדרת נצרך בחוק היא מהותית ועלולה לפגועה קשות בנכי צה"ל הזכאים כיום לתגמול נצרך, כמו גם להקשות על נכי צה"ל חדשים שאיבדו את יכולת ההשתכרות שלהם וידרשו תגמול נצרך.

אם עד כה היתה לאגף השיקום חובה חוקית לדאוג לנכה להכנסה מספקת, דהיינו משכורת – כי כך חייב החוק. במידה ולא, אזי יהיה זכאי לתגמול נצרך.

הרי שאחרי שינוי ההגדרה בחוק מי זכאי להיות נצרך והשמטת המילים "ואין לו הכנסה מספקת". קבלת תגמול נצרך לא תהיה קשורה להכנסה (משכורת), אלא קריטריונים ספציפים שניתן לפרשם במספר דרכים - מה שלכאורה יעזור לאגף השיקום להקטין משמעותית את מספר הזכאים לנצרך. כך הנכה יצטרך לעמוד בכל הכללים הבאים :

 א. שאינו מסוגל להשתכר למחייתו

ב. בשל נכותו

ג. ואין סיכוי נראה לעין שאפשר יהיה לשקמו אי–פעם

צעד ראשון לפני ביטול מבחן ההכנסה ?

מבחן ההכנסה קובע שאם לנכה הזכאי לתגמול נצרך קיימת הכנסה כלשהיא ולא משנה מקורה, לדוגמא שכר דירה. ההכנסה תקוזז לנכה מתגמול הנצרך. אין ספק שמדובר בהוראה פוגענית ולדעתנו לא מוסרית שגרמה במשך שנים רבות לנכי צה"ל שאיבדו את כושר פרנסתם לחיות חיי עוני מבלי שתהא להם אפשרות להגדיל את ההכנסה החודשית. ראו מאמר ביטול מבחן ההכנסה.

יש אומרים כי השמטת המילים "ואין לו הכנסה מספקת" נועדה לצורך ביטול מבחן ההכנסה ולא בכדי לפגוע בזכויות הנכים הנצרכים.

לדעת אחרים, די היה למחוק את המילים ואין לו הכנסה מספקת" מבלי להוסיף התניות אחרות, לחילופין היה ניתן להוסיף סעיף בחוק שכספים המגיעים לנכה לא מעבודה (שלא מנגיעה אישית) לא יחשבו כהכנסה.

האם השינוי יכול לפגוע בנכים שמקבלים נצרך ?

התשובה לכך היא שעל פי החוק כן !

מכיוון שהתיקון בחוק אינו מתייחס לנכים חדשים או וותיקים הרי שעל פניו תיקון ההגדרה בחוק עלולה לגרום לאגף השיקום לזמן מאות מקבלי תגמול נצרך ולבחון מחדש את זכאותם על פי ההגדרה החדשה.

למה לא מתנגדים לתיקון ?

חלק מתיקון ההגדרה בחוק "נולד" בעיקבות עתירה שהוגשה לבג"צ. היתה פניה לבג"צ לאשר תגמולי תג"מ לנכים תוך הסתכלות על מכלול הבעיות הקיימות ולא רק על פי נכותם. בג"צ דחה את העתירה ובעצם קבע כי הזכאות תהיה קשורה לנכות.

אגף השיקום מנסה "לרכב" על החלטה של בג"צ ולהשריש את התיקון גם בהגדרות נצרך.

יחד עם זאת התוספת: "ואין סיכוי נראה לעין שאפשר יהיה לשקמו אי–פעם" היא תוספת של אגף השיקום, תוספת שלכאורה תאפשר לסחוב את הנכים שנים על גבי שנים עד לאישור תגמול נצרך, כמו גם לשלול תגמול נצרך מנכים וותיקים.

מה עושים ?

החוק עבר בקריאה ראשונה ובקרוב אמור להגיע למליאת הכנסת  לצורך הצבעה בקריאה שנייה ושלישית. בהעדר התנגדות מצד הנכים נראה שעל פניו החוק יעבור כבר בקרוב ואז.... נותר רק להתפלל שמדובר בצעד לקראת ביטול מבחן ההכנסה ולא צעד לפני שלילת תגמולי נצרך.
 

 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל