X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

עיגול אחוזי הנכות - הישג חסר משמעות

עיגול אחוזי הנכות כלפי למעלה

שנים רבות מידי נמשך העוול כלפי אלפי נכי צה"ל שפעמים רבות בגלל עשירית אחוזי נכות נמנעו מהם זכויות רבות, כעת שהודיע אגף השיקום לבית המשפט העליון על שינוי המדיניות ומבחינה מעמיקה של הפתרון המוצע, נראה על פניו כי מדובר בהישג חסר משמעות.

עליה וקוץ בה

אומנם, שינוי המדיניות של אגף השיקום ועיגול אחוזי הנכות כלפי מעלה הוא תיקון של עוול ממושך, אבל תיקון העוול בעתיד יהיה חסר משמעות בשל מדיניות אגף השיקום והועדות הרפואיות הפועלות מטעמו.

לכן במבחן התוצאה, חברים וחברות רבים שנפגעו בעבר ומשלמים את מחיר הפגיעה עד עצם היום הזה, ימשיכו לסבול מאי צדק משווע.

הודעת אגף השיקום מדברת בעד עצמה

כך נכתב בהודעה מטעם אגף השיקום : " המדיניות החדשה תוחל מכאן ולהבא ולגבי החלטות חדשות בלבד.."

"ויובהר: לא יתבצע שינוי מנהלתי באופן חישוב דרגת נכותם של זכאים אלא לאחר בדיקה מחדש של הזכאי על ידי ועדה רפואית ובכפוף לקביעה של הועדה המשנה את ההחלטה הקודמת בדבר דרגת הנכות".

לכן נכים שירצו לתקן את אחוזי נכותם יאלצו לעמוד שוב בפני ועדה רפואית, ועדה שעלולה להקטין את נכותם באופן שבו עיגול אחוזי הנכות לא יסיעו להם בקבלת הזכויות שנלקחו מהם במשך שנים כה רבות.

מי הם אותם נכי צה"ל שנפגעו ?

הפגיעה בעיגול אחוזי הנכות כלפי מטה השפיעה על אלפי נכי צה"ל בכל דרגת נכות אפשרית, כך לדוגמא :

במקום טיפול לכל החיים מענק חד פעמי

נכי צה"ל שקיבלו 19.4% נאלצו לוותר על תגמול חודשי, טיפול רפואי ושיקום במקום זאת נאלצו להסתפק במענק חד פעמי בלבד, כיום על מנת לתקן את העוול, יאלצו הנכים לפנות ולבקש ועדה רפואית, ועדה שספק אם תשמר את אחוזי הנכות הקיימים.

איבדו את הרכב הרפואי

נכים שדרגת נכותם על גפים תחתונות הינה 29.4% איבדו את זכאותם לרכב רפואי, כך גם נכי צה"ל שדרגת נכותם נקבעה על 49.4%.

זכויות והטבות בשווי מאות מיליוני שקלים

זכויות בשווי של מאות מיליוני  שקלים "נחסכו" במדיניות עיגול האחוזים כלפי מטה, הוראות אגף השיקום בנושאים כמו : טיפולים בחמי מרפא, תגמול נצרך, משקולות, דמי חימום, קירור ועוד הטבות נוספות שבגלל עשיריות אחוז בודדות לא ניתנו לאותם נכי צה"ל.

מדיניות הועדות הרפואיות = הישג חסר משמעות

שינוי עמדת אגף השיקום והפתרון שמוצע על ידם מעלה תהיות רבות,  הרי במשך שנים רבות מועלות הטענות של נכי צה"ל לפיהם הועדה הרפואית לא הייתה הוגנת כלפיהם והשאלה שנשארת ללא תשובה היא :

האם  אחוזי הנכות שניתנו במסגרת הועדות הרפואיות אפשרו לאגף השיקום במשרד הביטחון לנשל נכי צה"ל רבים מחלק נכבד בזכויות להם היו אמורים להיות זכאים ?.

כיום הדבר מקבל משנה תוקף לאחר שאגף השיקום הודיע על שינוי מדיניות עיגול האחוזים, אך יחד עם זאת במקום לתקן את העוול החליטו באגף השיקום וקבעו כי אותם נכי צה"ל שנפגעו בשל המדיניות השגויה בעבר – יאלצו לעמוד בפני ועדה רפואית חדשה ולא יזכו לתיקון מנהלי שלאחריו היו זכאים לקבל את מלוא הזכויות שנשללו מהם שנים כה רבות.

ההודעה לפיה נכי צה"ל שרוצים "ליהנות" מעיגול אחוזי הנכות כלפי מעלה יאלצו לבקש ועדה רפואית מעלה את השאלה 

"האם אגף השיקום ו/או קצין התגמולים מתערבים בהחלטות הועדות הרפואיות?

הרי שאם לא כן, היה די בתיקון טכני גורף לכלל נכי צה"ל . 

לממן ועדות רפואיות על חשבון זכויות

נקודה נוספת עליה צריך לתת את הדעת היא הרצון העז של אגף השיקום במשרד הביטחון לממן את עלותם של מאות ועדות רפואיות במקום לבצע תיקון טכני לאחוזי נכות שנקבעו לצמיתות. משקפת מציאות של חוסר תום לב מצד ראש אגף השיקום וקציני התגמולים.

ארגון נכי צה"ל – התעורר !

זאת הזדמנות פז של ארגון נכי צה"ל לבוא בדרישה לאגף השיקום לתיקון טכני של אחוזי הנכות, אין שום סיבה בעולם מדוע אותם נכי צה"ל שנגרם להם עוול במשך שנים כה רבות צריכים לעמוד שוב בפני ועדה רפואית חדשה.

הרי אחוזי הנכות נקבעו לצמיתות !, התיקון הוא שינוי מדיניות !. לכן זה המקום והזמן של ראשי ארגון נכי צה"ל לבוא ולדרוש את טובת החברים.

 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל