X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

הליכים משפטיים תלויים ועומדים - בין ארגון נכי צה"ל למשרד הביטחון

נושאים משפטיים המצויים בדיונים בין הצדדים

1. תקנות התט"ר (בג"צ 5171/08): משרד הביטחון והארגון ימשיכו בדו שיח במטרה להגיע לנוסח מוסכם של תקנות הנכים (טיפול רפואי), התשי"ד – 1954, במטרה לייתר את המשך הדיון בבג"צ.

2. תיקון הוראות התג"מ (עת"מ 21946-02-10 (ת"א)) : הצדדים ימשיכו בהליך הגישור שנפתח במטרה לייתר את המשך התהליך המשפטי.

3. עזרת הזולת רפואית : משרד הביטחון יפעל בהתאם לפסק דין שניתן בעת"מ 2524/09 (ת"א), משרד הביטחון והארגון ימשיכו בדו שיח במטרה להגיע לנוסח מוסכם של תיקון לחוק ו/או תקנות במטרה לעגן את עזרת הזולת הרפואית המוענקת כיום על פי הוראות האגף 53.03 – 53.10.

4. תחנות דלק לנכים (בג"צ 6971/08) : משרד הביטחון והארגון ימשיכו בדו שיח במטרה להגיע לסיכום שייתר את המשך הדיון בבג"צ.

5. הפרדת התגמול הבסיסי מתגמולי הקיום עדכון תגמולי הקיום וביטול מבחן ההכנסות לרבות טופס הצהרת הכנסות.

6. מבחן ההכנסות ומנגנון הקיזוזים מתגמולי קיום (מצרך ותג"מ) – המשך ההדברות בנושא במטרה להגיע להסכמות.

7. תורת השיקום וכל הנושאים הנכללים במסגרתה, ובין היתר, תמריץ יציאה לעבודה, ביטול שיקום, חוק העסקת נכי מלחמה.

8. מנגנון עדכון התגמולים המשולמים לנכי צה"ל במטרה ליעל את התהליך.

9. תיקון תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (הליכים בפני קצין התגמולים), התשנ"ה – 1995.

10. תיקון תקנות הנכים (ועדות רפואיות), התשכ"ו – 1965 ותקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה), התשכ"ד – 1964.

11. בחינת צרכים ייחודיים של נשים נכות.

12. נוהל החלפת רכב חדש – בחינת הפיילוט.

13. הוספת זכאות לדמי ביגוד לנכים עם בעיות עור המשתמשים במשחות.

14. הוראת הביגוד – ביטול זכאות מיוחדת לנשים

15. תוספת למימון צרכים מיוחדים בגובה שש משקולות לגבר שחי בגפו כפי שניתן לאישה החיה בגפה.

16. רכב רפואי לפגועי עיניים.

17. שיקום נכים במוניות.

 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל