אתר זה משתמש בקבצי קוקיז אתר זה משתמש בקבצי Cookies כדי להתאים אישית תוכן ומודעות. למידע נוסף OK
X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
מועדון החברים של פורטל נכי צהלהכרה כנכהחמי מרפאייעוץ משפטיקנאביס רפואיטפסים להורדהרכב רפואיטבלאות תגמוליםטיפולים רפואייםזכויות והטבותארגון נכי צהלאגף השיקום
X סגירה
 

מענק תחילת שנת לימודים

הוראת אגף שיקום נכים מספר 80.29

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא : מענקי תחילת שנת לימודים לנכים המתקיימים מתגמולי קיום

תאריך : 1.7.2015

כללי

1. הוראה זו מחליפה הוראה מס' 80.29 מיום 1.10.2011.

2. הוראה זו שבאה לקבוע את הזכאות ואת אופן מתן מענקי תחילת שנת לימודים עבור ילדי נכה שמתקיים מתגמול קיום.

3. הזכאות המוענקת על פי הוראה זו מהווה הטבה הניתנת בנוסף לקבוע בחוק.

4. סגן ראש אגף השיקום וראש היחידה לתגמולים והטבות נושא באחריות מטה להנחיה, עדכון וביצוע תקין של הוראה זו.

עקרונות :

5. מענק תחילת שנת לימודים יינתן כהשתתפות בהוצאות הנדרשות עם תחילת שנת הלימודים לנכים המתקיימים מתגמול קיום.

6. המענק יינתן עבור כל ילד של נכה הזכאי לפי הוראה זו שגילו 6 - 17 כולל, בהתבסס על דיווחי הנכה המופיעים ברישומים הממוחשבים שבאגף השיקום.

7. הגיל הקובע לתשלום ההטבה לראשונה עבור כל ילד יחושב כך שבשנה הקלנדרית בה משולמת ההטבה ימלאו לילד 6.

8. המענק ישולם עבור שנת הלימודים המתחילה בחודש ספטמבר ואילך.

9. הזכאות תיקבע על פי סטטוס הזכאי בחודש תשלום ההטבה (נכה במעמד 06 שמתקיים מתגמול קיום), ולא ייערכו התחשבנויות ו/או תשלומים חלקיים של ההטבה.

תחולה :

10. ההטבה המוגדרת בהוראה זו תשולם החל משנת הלימודים תשס"ג ( 8/2002).

זכאות :

11. למענק תחילת שנת לימודים אחת לשנה עבור כל ילד שגילו 6 - 17 (כולל). זכאים נכים שנקבעו כמי שאינם ברי שיקום ואשר מתקיימים מתגמול קיום קבוע.

12. תגמול קיום לעניין הוראה זו (תגמול מיוחד שאושר לנכה כמי שאינו בר שיקום ואינו מסוגל להשתכר למחייתו):

א. תגמול 'נצרך'.

ב. סוגי התג"מ (תגמול מיוחד) שלהלן המסומנים "ל" במסך 08 : תג"מ בגובה, נצרך, תג"מ רמה 5, תג"מ רמה 6.

13. תקופת תשלום תגמול קיום המזכה בהטבה תהיה של שנה לפחות (דהיינו שנספרים 12 חודשי זכאות רצופה לתג"מ) ובתנאי שתאריך סיום התג"מ גדול מ- 30 לספטמבר בשנת הלימודים עבורה משולם המענק.

גובה המענק

14. גובה המענק מפורט בנספח א' להוראה.

15. גובה המענק יעודכן אחת לשנה, בחודש אוגוסט (לאחר פרסום המדד), על פי עליית המדד השנתי, על ידי המחלקה לתשלומי הטבות ובתאום עם היחידה לחשבונאות שיקום /  אכ"ס.

אופן הטיפול :

16. תשלום המענק לזכאים יבוצע אוטומטית פעם בשנה בתגמול אוגוסט, ע"י המערכת הממוחשבת בקוד הטבה – 450.

17. אחריות הבקרה הינה של המחלקה לתשלומי הטבות.

18. מענק תחילת שנת לימודים עבור ילד שלא הופיע ברישומים:

א. זכאות למענק עבור ילד של זכאי שלא הופיע בדיווח הממוחשב בחודש התשלום, תיבדק על ידי עובד הרווחה בלשכה לאחר פניית הזכאי בצרוף תצלום תעודת זהות והספח בו מפורטים פרטי הילד.

ב. הבקשה למענק תועבר לאחראי על תשלומי הטבות לבדיקה והזרמת המענק.


משה צין
סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים

 

גובה מענק תחילת שנת לימודים לנכה המתקיים מתגמול קיום

מעודכן לפי מדד יולי 2014

גובה המענק עבור כל ילד - 301 ש"ח


 

נותני חסות: