אתר זה משתמש בקבצי קוקיז אתר זה משתמש בקבצי Cookies כדי להתאים אישית תוכן ומודעות. למידע נוסף OK
X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
מועדון החברים של פורטל נכי צהלהכרה כנכהחמי מרפאייעוץ משפטיקנאביס רפואיטפסים להורדהרכב רפואיטבלאות תגמוליםטיפולים רפואייםזכויות והטבותארגון נכי צהלאגף השיקום
X סגירה
 

סוגיות רכושיות בהליכי גירושין בקרב נכי צה"ל - מדריך לנכה צה"ל בהליך גירושים

מאת עורכת דין נורית הריס ממשרד עו"ד שחר המאירי

במאמר זה אתייחס לזכויותיהם הרכושיות של נכי צה"ל  העומדים בפני גירושין או פרידה מבת זוגתם. הסוגיות העיקריות אליהן אתייחס הינן, כדלקמן:

• האם התמלוגים להם זכאים נכי צה"ל אשר נפגעו כתוצאה מהגנה על מולדתנו  הינם ברי איזון, קרי, הינם משותפים לצדדים?

• האם מענק חד פעמי אשר ניתן לנכי צה"ל נחשב כרכוש המשותף לצדדים?

• כן, האם מענק אשר ניתן לנכי צה"ל לשם רכישת רכב מוגדר כרכוש המשותף  לצדדים?

בני זוג אשר חל עליהם חוק יחסי ממון

ראשית, אציין כי המובא להלן מתייחס לבני זוג אשר חל עליהם חוק יחסי ממון, היינו בני זוג אשר נישאו זה לזו החל משנת 1974 ואילך, וכן, בני זוג אשר חלה עליהם חזקת השיתוף, קרי, בני זוג אשר נישאו עד לשנת 1973, לחילופין, ידועים בציבור.

לא פעם, בהליך גירושין, עולה השאלה מהו הדין לגבי גמלת נכות חודשית ממשרד הביטחון לה זכאי  הבעל  עקב פציעתו במהלך שירותו הצבאי והכרתו כנכה צה"ל.

האם גמלת נכות זו נכללת במסגרת תחשיב איזון המשאבים בין בני זוג, בו מתבצעים חישובים שונים על מנת לחלוק את הרכוש המשותף שווה בשווה,  דבר המזכה את האישה במחצית מהסכום?

מה אומר החוק?

סעיף 5 (א) לחוק יחסי ממון בין בני זוג קובע כי כל  רכוש ו/או כספים אשר נצברו ע"י בני הזוג במהלך נישואיהם הינם משותפים.יחד עם זאת, ישנם מספר חריגים לחוק זה, אשר קובעים באלו מצבים אין  לחשב זכויות רכושיות כרכוש משותף.

חריגים אלו מנויים בסעיף 5 (א) (2) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, גמלת נכות נכללת בין אותם חריגים וכן כל פיצוי, קצבה או גמלה אחרת דומה, אשר מתקבלים מן הביטוח הלאומי, או מגוף אחר, בין אם על פי חוקי המדינה או על פי פסק-דין של טריבונל משפטי, והסיבה לתשלומם היא עקב פגיעה גופנית או פטירה.

מה ההגיון ?

ההיגיון מאחורי קביעה זו הינו לשמור על רמת חייו של מקבל הגמלה, במיוחד אם אין לו כל מקור הכנסה אחר וכי הגמלה הינה פיצוי ולא הכנסה, וכיון שזהו פיצוי על נזק גוף, שמטרתו שיקום אותו נזק, אזי אין לקחתה בחשבון בתחשיבי איזון המשאבים ולפיכך היא איננה משותפת.

חרף האמור לעיל, אדגיש כי בתי המשפט נוהגים לבדוק כל מקרה באופן סובייקטיבי טרם החלטתם באם הגמלה הינה משותפת ואם לאו.

במספר פסקי דין, בית המשפט התייחס למצבים מסוימים בהם הוכח כי סכום הגמלה דינו כדין כל הכנסה רגילה שוטפת של מי מבני הזוג ממשלח ידו.

לאור העובדה כי גמלה זו באה לפצות על אובדן הכנסות מעמל כפיים נקבע כי עסקינן ברכוש משותף שיש לחלקו, היינו, בת הזוג במקרים אלו היתה זכאית למחצית מסכום הגמלה..

האם מענק חד פעמי אשר מוענק לנכה צה"ל הינו רכוש משותף?

בנוסף לאמור לעיל, בית המשפט בוחן לעומק האם היתה כוונת שיתוף ספציפית בין הצדדים לעניין גמלת הנכות, היינו, כספי הגמלה הופקדו לחשבון הבנק המשותף לצדדים, רכישת נכס שנרשם ע"ש שני בני הזוג אשר נקנה מכספי הגמלה וכדומה.

ביום 14/04/2015 ניתן פס"ד בסוגיה זו בתמ"ש 22632-08-10, תמ"ש 5667-09-11 ה.כ' נ' ר.כ' שם קבעה כב' השופטת אלה מירז בין היתר כי דירת מגורים אשר נרכשה ע"י הבעל מכספי המענק החד פעמי איננה משותפת.

כן, בתמ"ש 14702/97 פלונית נ' אלמוני מיום 2.4.00 הבהירה כב' השופטת נילי מימון בהתייחסותה למענק חד פעמי כי כוונת המחוקק הינה אי הכללת הגמלה כנכס משותף וזאת, משום שהנכה הזכאי לה, נזקק לצורך זכות קיומו.

מכאן שיש בסיס יציב להניח כי כספי מענק חד פעמי אינם ברי איזון ואינם נחלקים בין בני הזוג. עם זאת, תמיד ייתכנו סייגים וכל מקרה ייבחן לגופו.

האם מענק לרכישת רכב הינו בר איזון?

בעניין זה, נוהגים בתי המשפט לבחון את שווי הרכב, מאילו כספים נקנה הרכב, האם מכספי המענק הספציפי שניתן לשם קניית הרכב בלבד או שמא הוסיפו בני הזוג כספים מכספם המשותף לשם רכישת הרכב הנ"ל.

לרוב, הפסיקה קובעת כי ככל שרכב נרכש ממענק ספציפי שניתן ישירות לנכה  צה"ל  לשם רכישת רכב ושיפור איכות חייו הרי שהמענק אינו בר איזון!

אולם, כאשר הוכח כי בני הזוג הוסיפו מכספם המשותף, על מענק זה לשם קניית הרכב,  הרי שתוספת זו תהיה ברת איזון, שכן מקורה ברכוש המשותף לצדדים.

יפים לכך דברי כב' השופטת פלאוט ורדה  בתמ"ש 4093/04; 4092/04 בעניין פלוני נ' פלונית:

"הנני מאמצת את מסקנתה של כב' השופטת נ. מימון בפסה"ד לעיל, ולפיה הזכות לרכב רפואי, אשר נרכש בחלקו הארי באמצעות מענק ממשרד הביטחון, איננה נכללת באיזון המשאבים, ונכנסת לגדר סע' 5 (א)(2) לחוק..."

לסיכום

לסיכום, סעיף 5 (א) לחוק יחסי ממון בין בני זוג קובע כי כל  רכוש ו/או כספים אשר נצברו ע"י בני הזוג במהלך נישואיהם הינם משותפים. המחוקק קבע מקרים חריגים בהם אין להחיל את איזון המשאבים, אחד מהמקרים הללו הינו תגמול המתקבל כגמלת נכות.

אציין כי סוגיה זו הינה סוגיה מורכבת המצריכה התייחסות מעמיקה ומקצועית עת עומדים בפני גירושין או פרידה. במידה והוכח בפני בית המשפט כי כספי הגמלה היוו מקור הכנסה עיקרי למחיית התא המשפחתי, או כאשר הוכח כי כספי הגמלה הינם פיצוי על אובדן השתכרות, או כאשר הוכח כי כספי הגמלה שימשו את בני המשפחה באופן קבוע, הרי שניתן להסיק כי עסקינן בכספים אשר עלולים להיכלל במסגרת איזון המשאבים בין בני זוג ודינם כספים ורכוש משותפים לבני הזוג. 

לאור מורכבותם של המצבים הנ"ל, מומלץ להתייעץ עם עו"ד מנוסה בתחום דיני משפחה כאשר עומדים בפני הליך גירושין או פרידה של בני זוג המוכרים כידועים בציבור. מלבד זאת מומלץ להתייעץ גם במקרים בהם עומדים לפני קניית רכוש משותף או השקעה כספית.

 


 

נותני חסות: