X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

על נכות ופנסיה

תשלומי פנסיית נכות...

בדרך כלל כאשר מדובר על פנסיה מדובר על גיל הפרישה, אך מה קורה אם אדם מאבד את היכולת לעבוד בעבודה אליה הוכשר במהלך החיים? לצורך כך הוקמה פנסיית הנכות או במושגי הביטוח – ביטוח אבדן כושר עבודה.

האם גיל הפרישה משתנה עקב נכות?

גיל הפרישה הוא הגיל בו אדם אינו יכול יותר לעבוד בתפקידים ציבוריים והוא מוגדר להיות 67 עבור גברים ו-62 עבור נשים. מגיל זה, אדם גם זכאי לקבל קצבת זקנה מביטוח לאומי וכספי קרנות הפנסיה משוחררים כקצבה.

נכים הממשיכים לעבוד, יכולים לעשות זאת עד לגיל הפרישה הכללי. במקרים מסויים, משרד הבטחון מאשר לנכי צה"ל לצאת לפנסיה מוקדמת, אך אין מדובר בשינוי גורף עבור כל הנכים.

תקופת קבלת פנסיית הנכות

אדם הזכאי לפנסיית נכות, יקבל אותה עד לגיל הפרישה לגמלאות. לאחר מכן, פנסיית הנכות מוחלפת בקצבת פנסיה רגילה המחושבת בהתאם לצבירה, לוחות תוחלת חיים ומדיניות קרן הפנסיה שבה הוא חסך.

במקרה של אבדן כושר עבודה מלא, קרן פנסיית הנכות מחויבת להמשיך להפריש כספים לקרן הפנסיה הרגילה, כך שבעת גיל הפרישה יעמד לידי המבוטח סכום מספיק לקבלת קצבה מתאימה. הסכומים המופקדים הם בגובה התשלומים שהיו מועברים על ידי המעביד והעובד כאחד. ישנן קרנות המאפשרות העלאת סכום הקצבה המופקד ב-2% לשנה כדי לדמות את עליית המדד ושינויים צפויים בגובה השכר – אולם מדובר בתנאים שהם לפנים משורת הדין ויש לברר האם הקרן בה אתם מבוטחים נוהגת כך או לא. ישנם מקומות בהם ניתן להשוות בין התנאים אותן מציעות קרנות פנסיה שונות, ובכלל זה את דמי הניהול ופרמיות הביטוח אותן הן גובות.

במידה ונקבעו אחוזים חלקיים של אבדן כושר עבודה – הקרן תפריש את האחוז היחסי בתשלומים. אם המבוטח רוצה ליהנות מקצבה מלאה בגיל הזקנה, יהיה עליו להשלים בכוחות עצמו את ההפרש.

מתי ניתן לקבל קצבת נכות?

אדם שעקב פציעה או מחלה נפגע כושר העבודה שלו, יכול להיות זכאי לקבלת קצבת נכות. את הקצבה ניתן לתבוע רק לאחר 90 יום (שלושה חודשים) ואולם אם הנכות אושרה, הסכומים יוחזרו רטרואקטיבית גם עבור שלושת החודשים הראשונים.

במידה ואדם חזר לעבודה ונפגע שנית תוך חצי שנה, הוא יהיה זכאי מיידית לקבל קצבת נכות.

קבלת קצבת הנכות תלויה באופן בו האדם נפגע, באחוזי הפגיעה וביכולתו לחזור לעבודה בתפקידו, כפי שנקבע על ידי רופא הקרן. ישנם סוגי פגיעה (תאונת עבודה לדוגמה) בה מטפל ביטוח לאומי ולא קרן הפנסיה. במקרים אלו, קרן הפנסיה תעזור בכיסוי הפער שבין התשלומים המגיעים מהביטוח הלאומי לבין הכיסוי המגיע דרך פוליסת אובדן כושר העבודה.

ישנם סייגים לקבלת קצבת נכות. לדוגמה, אם אדם שיפר את שכרו ביותר מ-110% מהמשכורת הקובעת או שהאדם שינה את מסלולי הפנסיה, או שהתשלומים לקרן נפסקו למשך למעלה מחמישה חודשים – אזי האדם יהיה נתון לחמש שנות אכשרה, תקופה בה הוא ישלם דמי ביטוח אבל לא יהיה מבוטח באובדן הכנסה.

מה גובה פנסיית הנכות שמתקבלת?

במידה ואדם זכאי לקבל קצבת נכות ואחוזי הנכות שנקבעו לו עולים על 75% הוא זכאי לקבל עד 75% מהשכר הקובע שהוגדר לפנסיה. אם אדם גם הוגדר כסיעודי הוא יוכל לקבל עד 100% מהשכר הקובע.

במידה ואדם הוא בעל 25%-75% נכות, אחוז הפנסיה יקבע על ידי הנוסחא הבאה: אחוז הנכות X 75% X השכר הקובע – או במילים אחרות החלק היחסי בפנסית הנכות שהיתה נקבעת לו אילו היה מקבל את מירב הסכום.

במה תלויה קבלת פנסיית נכות?

קרנות פנסיה כוללות שלושה מרכיבים עיקריים: חסכון לקראת גיל הפרישה, רכיב ביטוח חיים ורכיב ביטוח אבדן כושר עבודה. פנסיית נכות משולמת מרכיב הביטוח אבדן כושר עבודה על פיו אם אדם איבד לפחות 25% מכושרו לעבוד על פי השכלתו, ניסיונו והכשרתו למשך של 90 יום ומעלה הוא זכאי לפיצוי.

אם אדם לא כלל את מרכיב ביטוח אבדן כושר העבודה, או לא שילם את פוליסת ביטוח אבדן כושר עבודה, הוא לא יהיה זכאי לפיצוי על סמך ביטוח זה.

פנסיית נכות איננה זהה לפנסיית פרישה אך היא מהווה נדבך חיוני המבטיח כי אם אדם נפגע ואינו מסוגל להמשיך ולעבוד, יהיו לו מקורות הכנסה חליפיים וכן יהיה באפשרותו להמשיך ולצבור כספים לקראת גיל הפרישה.

הערה: האמור לעיל אינו תחליף לייעוץ מס/ ייעוץ פנסיוני פרטני ללקוח והינו כפוף להסדר התחיקתי. 

 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל