X סגירה
 

שקיפות יעילות מקצועיות פתרונות נכונים לנותנים מיטב

נפשם גופם לזו ארצ עם ישראל

נכון נדע במנהל ציבורי תקין אין גוף ציבורי שלא יהה נתון לביקורת מעמיקה של אנשי מקצוע. נכון נדע אין נפש קשובה אין מענה נפשי מקצועי אנושי ללוחמים להורים שכולים למשפחות השכול

שקיפות יעילות מקצועיות פתרונות נכונים למי שנותנים

נפשם גופם לזו ארצ עם ישראל

לוחם מפקד בי'ח מובחרות אב שכול

מתבקשים לסיוע מקדמי לאב שכול פצוע מלח' ישר'

הנכם מתבקשים לסיוע ביקורת מקדמית מעמיקה בתיקו של לוחם מפקד בי'ח מובחרות אב שכול לנפשו בת זקוניו

פצוע מלח' ישר' עושה בקשתי להכרתי המלאה כנכה צה"ל

אב שכול לקבלת זכויותיי המלאות מפציעותיי בשדות הקרב ומאירועי לב מוח להם זוכה מעת נהרגה נפשי בת זקוניי

שני ע"ה בשרותה כלוחמת

בעיון מעמיק מקצועי חסר נגיעות בדו"חות דר' נוי

הציעו לי פרקליטים בפרקליטות 70% נכות על חלק מפציעותיי

כמפורט בדר' נוי ללא קשר לפציעותיי הר' בדו"חות הרפו

' של מיטב הפרופ ' ובדו"חות העדכניים של דר' ירדן

דר' פנינה שנמסרו למשהב'ט

נכון נדע במנהל ציבורי תקין אין גוף ציבורי שלא יהה נתון לביקורת מעמיקה של אנשי מקצוע

נכון נדע אין נפש קשובה אין מענה נפשי מקצועי אנושי ללוחמים להורים שכולים למשפחות השכול

שקיפות יעילות מקצועיות פתרונות נכונים למי שנותנים

נפשם גופם לזו ארצ עם ישראל

בטרם אפתח פנייתי אומר נכון יהה שמינהל ציבורי תקין נכון שתהה ביקורת מעמיקה של אנשי מקצוע על גף נכים שכול ארגון נכי צה"ל ארגון יד לבנים

אנוכי נמנה על הזכאים בזכות לקבל מהרשומים מעלה זכויותיי

לא אחדש שאין גופים אלה מנהליהם עובדיהם לא עושים נאמנה עבודתם

אין מענה ללוחמים הנותנים את מיטבם,הורים משפחות שכול

הנותנים מיטבם נפשם גופם

אין שקיפות יעילות לנעשה כלפי לוחמים

הנותנים מיטבם בגופם נפשם לא זוכים לזכויותיהם

אנוכי אליהו לוחם ומפקד ביחידות מובחרות אב שכול

פונה אליך כמשוב לפניית הוועדה הרפואית אלי

לפיה הממונה יו"ר הוועדות הרפואיות

במשרד הביטחון לא הצליחה הוועדה מיום 26/1/2011 לסכם

את תביעתי,' 'מסמך שקבלתי בימים אלה

' ללא חומר פסיכיאטרי עדכני ונוכחותי'

עד היום מפציעתי הראשונה' במסלולו לוחם בחורפ 67 'לא דנה הוועדה בפציעותיי המפורטות בתצהירי

מסמכיםרפו'דוחות רפ' מסרתי אישית לוועדה

פציעותיי מפורטות בתצהירי עדכני מפורט אליו צורפו

חוות דעת מומחים מסמכים רפואיים חתומים

ע"י מיטב הפרופ' רופאים מומחים

עובדתית אין צל ספק כדברי עובדי הגפים פרקליטים בפרקליטות מומחים רפואיים

מבכירי הרפואה נעשה לאליהו עוול משוועה פשע

זאת בלשון המעטה

שיקולים זרים נגועים באינטרס אישי

עד היום מפציעתי הראשונה בחורף 67' ופציעותיי

במלחמות ישראל כמפורט בתצהירי

לא קבעה הוועדה את זכויותיי הייתכן

העובדות,מיום שנתבשרתי שנפשי בת זקוניי שני ע"ה

לוחמת ביחידה מובחרת נהרגה

זוכה אנוכי ל 8 אירועי לב 5 אירועי מוח ניתוח לב פתוח

אישפוזים טיפולים בביה'ח במחלקות ע"פ פציעותיי

בפנימיות לב חזה היחידה לנפגעי קרב ו,,

והכל בשיבא תל השומר ובבילינסון

מיום אירוע מוחין לב ראשון זכאי אנוכי לסיוע צמוד

אך במשרד הביטחון גפי שכול נכים אינם נותנים

מעביר את הגימלה לה אנוכי זכאי

גם לא מסייעים שאקבל את זכויותי גם לא את זכויותיי הטיפוליים בהתאם לפציעותייגם לא ההטבות גימלאות

אין זה חידוש גימלה לנכה אב שכול אינה ברת עיקול

אך שבפועל בנק פאג'י באמצעות בכיריו לוקח מגימול

כנכה אב שכלו מעשרות אלפים,הייתכן

אנוכי תקווה אמון שפנייתי תגע בנפש לב קשובים תהה מצידך מחויבות אמיתית

מקצועית מהימנות כנות שירות מהימן מקצועי אנושי לקדם קבלת זכויותיי

והגימלות שנלקחו ממני שלא ביושר בהיותי מאושפז

מבקש התיחסותך המקצועית להקשר הנסיבתי כלפי ביןPTSD כהגדרת ד'ר נוי

לפלאשבקים משדות הקרב קשיי הרדמות המנעות נתק מאירועים מההמון

לחץ דם גבוה אירועי לב מוח מהאירוע בו נהרגה נפשי בת זקוניי

אנוכי לוחם ומפקד בי'ח המובחרות בצהל נפצעתי פציעות קשות אנושות

לרבות בע,שידרה ממותני עד צווארי מוכר כ PTSD חריפ ממלחמת יוהכ'פ,

נוספ אנוכי אב שכול לנפשי בת זקוניי שני ע'ה נהרגה בשרותה כלוחמת בי'ט אדר

ביום השמיני לאירוע שנהרגה נפשי שני ע"ה בת זקוניי זכיתי לאירוע מוח ראשון בחיי

בסמוך לאחריו זכיתי לעוד 4 אירועי מוח ו 8 אירועי לב צינטורים וניתוח לב פתוח,

נכון אנוכי לקבלת סיועך משובך ממך מומחים רלוונטיים

בתודה ברכה הערכה אליהו

נכון לחסיפה תקשורתית באם ייצור שינוי קידום זכויות הזכאים

אקבל מסירון ל 0508861337 אשוב

מעמיד אנוכי את תיקי האישי והרפואי במשה'בט גפ נכים וגפ שכול

לעיון חקירה מבחן מבקר המדינה שופטי בימ'ש העליון מומחים

רפואיים בכירים לפציעותיי משדות הקרב מלחמות ישראל,

לשקפ החלטות נגועות מעוותות של 'מומחי' וועד' רפואיות

העלמת עובדות קרמינליות אי מקצועיות נגועים באינטרס

נכון יהה שלוחם שנתן את מיטבו לעם ארץ ישראל בגופו נפשו

יקבל זכויותיו במלואם לאלתר,לא ימצא עצמו מול חלכאים

 

כתבות שאולי יעניינו אותך