X סגירה
 

תעריף מוזל בביטוח חובה לרכב נכה

בעלי רכב רפואי מסחרי - מגיע לכם הנחה בביטוח החובה

בעלי רכב רפואי מסחרי, יכולים לחסוך מאות שקלים בשנה בתשלום ביטוח חובה, על פי הנחיה של המפקח על הביטוח רכב מסחרי בבעלות נכה הזקוק לניידות זכאי לתעריף מוזל בביטוח חובה.

באתר משרד האוצר מצאנו את תקנות הפיקוח על עיסקי ביטוח ובסעיף 5 (תעריף חובה לרכב מסחרי) תת סעיף 9 נכתב : "אם צוין ברשיון הרכב ששימושו להסעת נכה, יהיה התעריף כשל רכב פרטי לפי פרט 1 ויראו לעניין זה כל משקל של קילוגרם אחד כ - 1 סמ"ק."

התקנה נכנסה לתוקף בשנת 2001 ומאז חלו שינויים רבים בענף ביטוח החובה, חברות הביטוח ערכו רפורמה אשר גרמה להוזלת התעריף למכוניות גדולות ויקרות ולייקור התעריף דווקא למכוניות הקטנות והזולות.

כיום ישנם תעריפים קבועים לרכב פרטי ותעריפים קבועים לרכב מסחרי ללא קשר לנפח המנוע של הרכב או לחילופין למשקל הכולל.

התעריפים משתנים על פי גיל הנהג בלבד.

משיחה שערכנו עם מר יואב בן אור האחראי על ביטוח רכב חובה במשרד המפקח על הביטוח נאמר לנו כי כיום החברות קובעות את תעריף ביטוח החובה אבל ללא כל ספק התקנה משנת 2001 עדין בתוקף ועל חברות הביטוח לגבות מהמבוטח בעל רכב רפואי מסחרי תעריף של רכב פרטי.

החלטנו לבדוק את הנושא והתקשרנו באופן אקראי למספר סוכני ביטוח ולמספר חברות ביטוח לצערי לא היה אפילו צדיק אחד בסדום, גם הסוכנים וגם החתמים בחברות הביטוח לא ידעו במה מדובר.

לידיעת כל החברים והחברות בעלי רכב רפואי מסחרי, תעמדו על שלכם ותחסכו מאות שקלים בשנה בהפרש שבין התעריף של רכב מסחרי לתעריף של רכב פרטי בביטוח חובה.

על תתביישו והפנו את סוכן הביטוח שלכם לתקנות הפיקוח על עיסקי ביטוח (דמי ביטוח שרשאי מבטח לגבות ממבוטחים בביטוח רכב מנועי)(הוראת שעה), התשס"א 2001. 

 

כתבות שאולי יעניינו אותך