X סגירה
 

אבחון נפגעי תגובת קרב ופדויי שבי והטיפול בהם

אבחון נפגעי הלם קרב על פי אליהו

חקר השפעות פוסט טראומטיות מחקריה באבחון נפגעי תגובת קרב ופדויי שבי והטיפול בהם התחילו בשירותה במחלקת בריאות הנפש בצה"ל הניחו תשתית טיפולית לסיוע ארוך טווח לנפגעי טראומה תרמו רבות להקלת מצוקתם הגדלת המודעות למאבקם

מומחית בעלת שם עולמי בחקר השפעות פוסט טראומטיות

מחקריה באבחון נפגעי תגובת קרב ופדויי שבי והטיפול בהם

התחילו בשירותה במחלקת בריאות הנפש בצה"ל

הניחו תשתית טיפולית לסיוע ארוך טווח לנפגעי טראומה

תרמו רבות להקלת מצוקתם הגדלת המודעות למאבקם

טווח עבודתה רחב מאוד עוסק בנפגעי טרור ילדים בסיכון

הרחבת הידע למערכת הטיפולית

' השופט בדימוס ד"ר גבריאל

מחקריה יסודיים מעמיקים תורמים רבות

העובר על לוחם מפקד בי'ח העלית שנפצע אנושות

אב שכול מול גפ נכים ושכול

לאילנה דיין אישית מעביר לעיונך את מכתבי לר' היחידה

מהתכנים ניתן ללמוד מעט מהמעט על המפלצתיות

בגפ נכים האנרכייה היוצרת דמה תעסוקה

לשופטים פקידות ביהמ'ש פרקליטים פרקליטות

מומחים פרופ' רופאים והכל מצרות מח

ניהול' כושל בגפ שכול נכים

ניתן ללמוד מה חווה

לוחם מפקד בי'ח העלית שנפצע פציעות אנושות

מול גפ נכים ושכול

נכון לסיועכם וחסיפת העובדות כעובדה

הפקידות 'הניהול' בגפ נכים שכול יצר סביבו תעשיה

תעסוקה לרופאים עו'ד מכרים

גורם נזק בלתי הפיך למיטב הנותנים חייהם לעם וארצ ישראל

לא וועדת חסון לא וועדת גורן הנוספות לא הועילו

לנושא נוספ,היש פרדוקס גדול מהעובדה

שבעל חוב של למעלה משני מילאירד מבקש מחיקת חובות

מה פשוט מהעובדה שבעלי החוב אגרות חוב של דלק נדלן

יקבלו את חובם בקבלת החברה

לשרותך אליהו

 

כתבות שאולי יעניינו אותך