X סגירה
 

פשוט עולם אחר אומר ד'ר עידו

כזכאים ליחס מיוחד לתרומתם לעם ארצ ישראל

כמעט כולם ללא יוצא מהכלל מתחו ביקורת לדרך תפקוד מערך זה תרעומת לערעורים רבים מעורבות עורכי דין. תוצאת מצב קיים פגיעה בלוחמים שנתנו מיטם בנפשט גופם אנוסים להתמודדות מול אנרכיה אטימןת לב מח עלויות ניכרות להתמודדות ביושבים בממסד

פשוט עולם אחר אומר ד'ר עידו

פגיעה בכבודם מעמדם

כזכאים ליחס מיוחד לתרומתם לעם ארצ ישראל

מדינה. מהראוי היה שהוועדה תדון

בדרך קביעת הנכות ותגבש המלצות גם בעניין כאוב זה.

ד"ר עידו כץ הרופא הראשי וראש היחידה לשירותים רפואיים

באגף שיקום נכים במשרד הביטחון

אופי העבודה באגף דורש שילוב של תחומי רפואה

משום שהנכים סובלים מסוגי פגיעה שונים

לפני קצת יותר מ,,,עברו חיי ד"ר עידו כץ מהפכה

הפך לאחד מ-25 נכי צה"ל קטועי רגל

שהחליפו את התותבת המכנית בתותבת ממוחשבת

פשוט עולם אחר" אומר ד'ר עידו

רגלו נקטעה מעל לברך בפציעה במלחמת לבנון

כץ מסביר היתרון העיקרי לתותבת

בעלת ברך מבוקרת מחשב ביטחון שמעניקה לנכה

השופט (בדימוס) דר' גבריאל קלינג:

סגן נשיא לשעבר של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו.

מרצה בפקולטה למשפטים.

מחבר ספר על "אתיקה בעריכת דין".

בעבר יו"ר המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין

נציג הלשכה בכנסת

היה חבר בוועדות ציבוריות רבות.

יו"ר וועדת לשכת עורכי הדין

לבחינת דרכי הטיפול בזכויות נכים לוחמי צהל שנפצעו

חבר בוועדת אתיקת השופטים

פגיעה בנכים ועלויות ניכרות להתמודדות

הארת אליהו להארת מכובדי בעל התובנה

השופט בדימוס קלינג משקפ מצב אישיותי עגום

לממלאי תפקידים בממסד נפשם נקעה מוחם חלול

תרומתם לוחמים לעם ארצ ישראל

מהראוי שהוועדה תדון בדרך קביעת נכויות

תגבש המלצות גם בעניין כאוב זה

בעיקר בממלאי תפקידים בממסד שנפשם נקעה מוחם חלול

הארת הערת ד"ר גבריאל קלינג חבר הוועדה

זהו עניין שהוועדה לא נזקקה לו קביעת דרגת נכות

חלק ניכר מהעדים שהופיעו לפני הוועדה

התייחסו בהרחבה לטיפול בקביעת הנכות

בין אלה שהתייחסו לכך היו בעלי תפקידים

בהווה עבר במערך קביעת הנכות

כמעט כולם ללא יוצא מהכלל מתחו ביקורת

לדרך תפקוד מערך זה

תרעומת לערעורים רבים מעורבות עורכי דין.

תוצאת מצב קיים פגיעה בלוחמים שנתנו מיטם בנפשט גופם

אנוסים להתמודדות מול אנרכיה אטימןת לב מח

עלויות ניכרות להתמודדות ביושבים בממסד

לקביעת נכות פגיעה בנכים אינה פגיעה בזכויותיהם בלבד

פגיעה בכבודם מעמדם כזכאים ליחס מיוחד לתרומתם לעם ארצ ישראל

לאליהו יכולת זיהוי צרכים אומצ ליצירתיות

הנחיה מרתקת נטולת אגו

אליהו מנחה מהימן מקצועי

בכיר בפסיכותרפיה פסיכו פילוסופיה

פסיכולוגיה יהודית התנהגותית אישיותית

מדריך מורה רוחני מקצועי אקדמאי תורני

כותבים לאליהו

נכונה להוקיר להודות לך אליהו על שהינך
על רגישות נדירה כריזמה שקטה עוצמתית בך
ההקשבה קשב יכולת ההכלה שבך
היכולת לזיהוי צרכים אומצ יצירתיות

 

כתבות שאולי יעניינו אותך