X סגירה
 

הזמנת חדרים לטיפולים בחמי מרפא

מוקדי הזמנה לזכאי אגף השיקום

אגף שיקום נכים חתם על הסכם עם חברת אשת טורס והשטיח המעופף לצורך הזמנת חדרים בבתי מלון לנכי צה"ל אשר זכאים לטיפול בחמי מרפא. לנכי צה"ל הזכאים יעמוד מוקד הזמנות שינוהל על ידי חברת אשת טורס וחברת השטיח המעופף באמצעותו ניתן יהיה להזמין חדרי אירוח וטיפולים בחמי מרפא.

הזמנת חמי מרפא דרך אשת טורס והשטיח המעופף

1. חברת "אשת טורס" ו"השטיח המעופף" זכו במכרז להזמנת חדרי אירוח וטיפולים בחמי מרפא לנכי צה"ל. החברה תציע ל נכי צה"ל מגוון גדול של בתי מלון בהם יוכלו לבחור לממש את זכאותם.

2. כל נתוני הנכים הזכאים הכוללים את סך ימי הזכאות לכל נכה, הועברו על-ידי אגף השיקום במשרד הביטחון לחברת "אשת טורס" ולחברת "השטיח המעופף" ונקלטו במוקד השירות של החברות.

3. נכה המבקש לממש את זכאותו לטיפולים ו/או להבראה מוזמן לפנות ישירות (ללא צורך לפנות למוקד הטלפוני של אגף השיקום ו/או למרפאה) אל מוקדי השירות של :

א. חברת "אשת טורס" בטלפון: 03-7771888

א. חברת "השטיח המעופף" בטלפון: 03-5139966

4. המוקדים יפעלו בימים א'-ה' בין השעות: 9:00-16:00. הנכים הפונים למוקד יתבקשו להזדהות כנכי צה"ל בציון מס' התיק במשהב"ט ו/ או מספר תעודת זהות.

5. א. נכים הזכאים לטיפולים בחמי מרפא, יממשו זכאותם בטיפולים בחמי מרפא באזור ים המלח (סדום), באזור טבריה, במרחצאות חמי יואב ובמרחצאות חמי געש. בכל אחד מהאזורים ניתן יהיה לקבל הפניה לשהייה בבית מלון + הפניה לביצוע טיפולים. כולל לנכים הבוחרים לבצע הטיפולים בחמי יואב ובחמי געש.

ב. נכים הזכאים לשהייה בים המלח לטיפול במחלת הפסוריאזיס יממשו זכאותם בבתי המלון בים המלח. נכים אלו יקבלו עדיפות לביצוע הזמנות לשהייה בים המלח בחודשי השנה מאי-יוני וספטמבר-אוקטובר-נובמבר.

ג. נכים הזכאים להבראה רפואית (נפש, PTSD) ו/או הבראה לאחר אשפוז יממשו זכאותם במלונות בכל הארץ כולל מלונות באילת.

ד. נכים הזכאים להבראה לחולי אסטמה יממשו זכאותם במגוון מלונות באזור ערד.

6. לאחר בחירת בית המלון תשלח חברת "אשת טורס" או חברת "השטיח המעופף" אל בית הנכה ו/או באמצעות דוא"ל וואוצ'ר (התחייבות לבית המלון) לאירוח בבית המלון ולטיפולים במרחצאות המרפא במידת הצורך.

התחייבות זו הינה אסמכתא לבית המלון לקבלת הנכה לאירוח והיא מחליפה את הפניית אגף השיקום. לבית המלון יש להביא את הוואוצ'ר ואת שובר הטיפולים שיתקבל מחב' אשת טורס או השטיח המעופף ואת תעודת הנכה, מסמכים אלו יהוו תנאי לקבלת השירות.

7. נכים שביצעו הזמנה עתידית לאחד מבתי המלון במתכונת בה עבדנו עד כה יוכלו לפנות אל מוקד חברת "אשת טורס" או "השטיח המעופף" ולקבל וואצ'ר לאותו מועד.

8. נכים חדשים / נכים ששונתה זכאותם קביעת הזכאות למספר ימי השהייה ו/או טיפולים מתבצעת ע" הגורמים המקצועיים באגף השיקום במרפאת אגף השיקום, ומועברת אל חברת "השטיח המעופף" ו"אשת טורס" לצורך מימוש הזמנת החדרים. לחברות אין כל נגיעה לקביעת הזכאות.

9. בשל מצוקת החדרים בשנה האחרונה הוארכה על ידי אגף השיקום תקופת מימוש הזכאות לשנת 2017 והיא בתוקף עד 30/06/2018, זאת על-מנת לאפשר לנכי צה"ל הזכאים, להספיק ולממש את זכאותם לביצוע הטיפולים ו/או ההבראה.

10. אגף השיקום  שמח להציג בפנ נכי צה"ל את השירות החדש להזמנת בתי מלון וטיפולים באמצעות חברת "השטיח המעופף" ו"אשת טורס", ואין להם ספק שבמסגרת המאמץ המתמיד שלהם לשיפור השירות עבור נכי צה"ל, תוכלו לממש את זכאותכם ביתר קלות וברמת שירות גבוהה.

 

כתבות שאולי יעניינו אותך