X סגירה
 

לראשונה בארגון נכי צה"ל: הוועד הארצי אישר הפחתת שכר הבכירים

הבטחות הבחירות הופכות למציאות

הנהגת ארגון נכי צה"ל בהנהגתו של עו"ד עידן קלימן הוכיחה לציבור החברים והחברות שהם לא זקוקים למאה ימי חסד - אלא מיישמים את ההבטחות שניתנו במהלך הבחירות הלכה למעשה מהיום הראשון בתפקיד.

ביום ג' ה- 3.9.2019 התכנסו בבית הלוחם תל אביב חברי הועד הארצי לישיבתם השנייה. על סדר היום המאבק על זכויות נכי צה"ל, הורדת שכר הבכירים והחזרת התמיכה הציבורית בנכי צה"ל שהסנונית הראשונה שלה היא:

הופעתו של יו"ר ארגון נכי צה"ל עו"ד עידן קלימן בוועידת המשפיעים שאמורה להתקיים ביום חמישי ה- 5.9.2019 בגני התערוכה בתל אביב בהשתתפות בכירי המשק, חברי כנסת ואנשי תקשורת.  

ישיבת הוועד הארצי - ארגון נכי צהל

החלטות חשובות של הנהגה אמיצה

ישיבת הוועד הארצי התחילה בשעה 12:00 והסתיימה לקראת השעה 20:0 שעל שולחנה כאמור נושאים רבים הקשורים להשבת זכויות נכי צה"ל שנגזלו במהלך השנים, כמו גם, שיקומו הכלכלי של ארגון נכי צה"ל.

הדיון התחיל לראשונה במסורת חדשה - קודם כל זכויות נכים. במסגרת הדיון סיכמו כל ראשי המחוזות על הדרך בה יאבקו על זכויות נכי צה"ל מול אגף השיקום

בהמשך הדיון צפו חברי הועד הארצי במצגת על הדרך החדשה אליה יוצא ארגון נכי צה"ל – הקמת פלטפורמה שתסייע להנהגת הארגון לשנות את התדמית הציבורית והחזיר את הכבוד והערכה המגיעים לנכי צה"ל.

בנוסף הוצגו לחברי הוועד הארצי הדוחות הכספיים המציגים את מצבו הכלכלי של ארגון נכי צה"ל, לרבות בית קיי ובית הלוחם באשדוד ולראשונה מזה שנים הסכימו כל חברי הוועד הארצי על הפחתת שכרם של בכירי הארגון ב- 10% - צעד שיחסוך לארגון נכי צה"ל כבר בשנה הקרובה מאות אלפי שקלים.

להלן רשימת הנושאים שעלו לדיון

היום, 03/09/19, נענה הוועד הארצי לבקשתו של יו״ר הארגון, עידן קלימן ואישר הורדת שכר נבחרי הציבור ומנכ״ל הארגון, אבי לרמן בעשרה אחוזים, עוד בטרם הוגשו מסקנות הוועדה להתייעלות ארגונית. כמו כן, ויתרו יו״ר הארגון והמנכ״ל על כל ההטבות הנלוות לשכרם.

יו״ר הארגון הדגיש בבקשתו, כי כל נבחרי הציבור החדשים נענו מיידית לבקשתו ואף הצביעו על כך פה אחד במזכירות הפעילה שקדמה לוועד הארצי.

כמו כן, מינה היום הוועד הארצי את כל ההנהלות החדשות של בתי הלוחם, את חברי וועדות החובה וועדות המשנה בארגון, אשר מתחילים לעבוד במרץ רב.

הוועד הארצי אישר את עקרונות התקציב לשנת 2020 שעיקרן התייעלות ארגונית רוחבית, במטרה להביא לאיזון תקציבי וחיסכון נדרש.

הוועד הארצי קיבל דיווח מקיף מיו״ר הארגון על פגישתו עם מנכ״ל משרד הביטחון וההכנות האינטנסיביות למאבק הבלתי נמנע להחזרת שמם הטוב של נכי צה״ל וזכויותיהם.

הוועד הארצי אישר את מינוי הגופים המקצועיים החדשים, שהחליפו את הגופים היוצאים לרבות יועצים משפטיים ומדיה דיגיטלית.

הוועד הארצי, קיבל דיווח מקיף ממנכ״ל הארגון החדש, אבי לרמן, על מצבו הפיננסי של הארגון.

במסגרת דרישתו הבלתי מתפשרת של יו״ר הארגון (עידן קלימן) לשקיפות, הפרוטוקולים של הוועד הארצי יעלו בהמשך לאתר הארגון ויהיו זמינים לכל החברות והחברים.

 


 

נותני חסות: