X סגירה
 

מנהל בית הלוחם ירושלים - מורד הרצל

הרצל מורד - מנהל בית הלוחם ירושלים

הרצל מורד משמש בשנים האחרונות כמנהל בית הלוחם ירושלים, הרצל מורד פועל רבות לפיתוח בית הלוחם ירושלים ולרווחת חברי הבית. בימים אלו מנהל הרצל מורד מנהל בית הלוחם ירושלים - פרוייקט גדול לבניית אגף חדש בבית הלוחם ירושלים.

 

כתבות שאולי יעניינו אותך