X סגירה
 

טבלת תגמול טיפול רפואי

תט"ר

נכה צהל - אשר נמצא בחופשת מחלה שנגרמה עקב הנכות המוכרת זכאי לתשלום תטר - תגמול טיפול רפואי - התגמול משולם על פי הוראת אגף השיקום 43.05 העוסקת בתשלום תגמול לפי תקנות טיפול רפואי ותנאים סוציאלים נלווים.

תקנה רווק / נשוי נשוי +
14 א 1 5,574.99 7,225.99
15 כפוף 4,071.75  
 14 א 4 השלמה 2,789.78 3,612.99

הנתונים בטבלת תגמול טיפול רפואי מעודכנים לחודש 

 

כתבות שאולי יעניינו אותך