X סגירה
 

ניידות דמי נסיעה

דמי נסיעה לנכה צה"ל

נכה צה"ל שאין ברשותו רכב רפואי זכאי לקבל דמי נסיעה קבועים - ניידות דמי נסיעה על פי הוראת אגף השיקום 80.19, גובה דמי הנסיעה נקבעים על פי אוחזי הנכות ואופי הפגימה.

ניידות – דמי נסיעה :

  דרגת נכות רמה תעריף בש"ח הערות
נכה פגוע רגל 29% - 19% 1 266  
נכה פגוע רגליים או עמודה שידרה או חולה לב 30% - 19%
כולל נכים 30% שעדיין לא נקבעה להם זכאות לניידות
1 266

נכה אשר נכותו מורכבת מפגימות על הגפיים התחתונות ו/או עמוד שידרה ו/או לב ונכותו הכללית פחותה מ - 40%, תוכר זכאותו לתשלום דמי נסיעות לפי צרוף אחוזי נכותו ע"ח שירות על הפגימות הנ"ל

ובאם אין זכאוטת לאחזקה וניידות

39% - 31% 2 370
כל נכה הכל סוג פגיעה 49% - 40% 3 286 למעט אלה הזכאים לאחזקת רכב והמקבלים הטבה "אנ" (אחזקה וניידות)
50% ומעלה נכות זמנית 3 286 לא זכאים לאחזקה וניידות
נכה חולה לב יקבל לפי דרגת נכותו הכוללת  

הנתונים מעודכנים לחודש אוקטובר 2014

 

כתבות שאולי יעניינו אותך