X סגירה
 

ניידות רכב מדינה

דמי ניידות לנכי צה"ל

נכה צה"ל שברשותו רכב בבעלות המדינה, זכאי להשתתפות בהוצאות רכב על פי הוראת אגף השיקום 56.02 - גובה דמי הניידות נקבעים על פי סוגי הפגימות. 

ניידות – רכב מדינה :

רמה : סכום :
1 4,195
2 5,149
3 (עוור המחזיק ברכב מדינה) 2,328

הנתונים מעודכנים לחודש אוקטובר 2014

 

כתבות שאולי יעניינו אותך