X סגירה
 

טופס בקשה למענק השתתפות במימון לימודים לילדי נכים

טופס השתתפות במימון לימודים אקדמאים לילדי נכי צה"ל

השתתפות במימון לימודים אקדמאים לילדי נכי צה"ל נתנים לכל זכאי אגף השיקום שדרגת נכותם הינה 10% ומעלה אשר הוכרו לפני 1.1.96 או שדרגת נכותם הינה 20% ומעלה והוכרו אחרי 1.1.96.

פירוט ההליך נמצא ע"ג הטופס !!!

להורדת טופס בקשה להשתתפות במימון לימודים אקדמאים לילדי נכים לחצו כאן !!!

הטופס בפורטל נכי צה"ל הוא בפורמט PDF, ולשם צפייה והדפסה נדרשת תוכנת Acrobat Reader, המסופקת חינם ברשת האינטרנט.

השתתפות במימון לימודים אקדמאים לילדי נכי צה"ל מאוגדת בהוראת אגף השיקום מס' 80.21 מענק השתתפות במימיון לימודים על תיכוניים ואקדמאים לילדיי נכים

 

כתבות שאולי יעניינו אותך