X סגירה
 

יציאת מצרים - מהתגבשות לעם ועד לתקומה

סיפור התגבשותם של שבטי בני ישראל לעם

האביב כבר כאן, על שלל פרחיו וריחותיו, חודש ניסן בפתח ובקרוב נסב כולנו לחוג את חג הפסח הממשמש ובא, בבית עם המשפחה אצל חברים או בבתי מלון באילת, בים המלח או בטבריה. בליל הסדר מצווים כולנו, קטנים כגדולים, לקרוא בהגדה ולספר ביציאת מצרים, וזהו הזמן הטוב ביותר להעלות את סיפור התגבשותם של שבטי בני ישראל לעם, להזכיר ולספר על תקומת העם היהודי בארצו.

עם נולד: משבטים לעם ישראל

בני ישראל ירדו מצריימה לשבור רעב כבד שהיה בארץ כנען. הם חיו במצרים במסגרת שבטית וללא מנהיג מאחד. השבטים העבריים רבו והתעצמו במצרים, והפכו בהדרגה לעבדים. הם הועסקו בעבודות פרך וחוו כפייה, עינויים וגזרות קשות.

כחלק מן הגזרות הקשות הושתה על בני ישראל הגזרה להמית כל בן עברי. בימי הגזרה הקשה נולד משה, לימים משה רבנו. מאחר והוחבא והושט בתיבה על פני היאור, ניצל והפך למנהיג הגואל הראשון לעם ישראל העתיד להווצר. משה הוביל את בני ישראל במדבר סיני משך 40 שנה, במהלכן התגבשו משבטים לעם, וקבלו עליהם במעמד הר סיני את לוחות הברית, שהיוו את מערכת החוקים המוסדרת הראשונה בתולדות העם. 

כיבוש ארץ כנען ושבתו של עם ישראל בארץ כנען

יהושע בן נון, בן שבט אפרים, היה אחד מ-12 המרגלים ששלח משה רבנו לתור את ארץ כנען. יהושע בן נון, שהיה תלמידו ועוזרו של משה רבנו, מונה על ידי משה ליורשו. לאחר מותו של משה הוביל יהושע את בני ישראל לארץ כנען והנהיג את מסע כיבוש הארץ, החל בהפלת חומות יריחו, עבור בנצחונו בשפלה, אז אמר: "שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון" וכלה בכיבוש עזה במערב, קדש ברנע בדרום וחצור בצפון.

עם ישראל בארץ ישראל

לאחר כיבוש הארץ ומותו של יהושע בן נון הונהג העם תחילה בידי השופטים. כאן מתחילה, כידוע מלימודי היסטוריה, התקופה הישראלית. בקיצור רב, נספר כי שמואל הנביא, השופט האחרון, המליך את שאול המלך למלך ישראל הראשון. דוד הפך למלך ישראל אחריו, לאחר נצחונו על גלית מנהיג הפלשתים. דוד המלך כבש את ירושלים והפך אותה  לבירת הממלכה הישראלית, ושלמה שמלך אחריו הקים בה את בית המקדש הראשון.

הממלכה המאוחדת התפצלה לשתי ממלכות – ממלכת ישראל, הצפונית, וממלכת יהודה, שבירתה ירושלים. תקופה זו הסתיימה בחורבן בית המקדש הראשון ובגלות עם ישראל מארצו.

ימי בית המקדש השני

בית המקדש השני נבנה בירושלים כ-70 שנה לאחר חורבן בית המקדש הראשון וגלות בבל. הוא עמד על תילו משנת 516 לפני הספירה ועד החרבתו בשנת 70 לספירה בידי הרומאים, ובסך הכל – 585 שנים. תקופת בית שני הנה תקופה מרתקת בתולדות עמנו ובמהלכה נחתם התנ"ך, התגבשו סדרי תפילה והחל להווצר הבסיס לזהות היהודית המוכרת לנו כיום. 

בתקופה זו היה בית המקדש בירושלים המרכז הרוחני והדתי של העם. לאורך רובה של התקופה, פרט לימי החשמונאים, חי עם ישראל תחת שלטונן של אימפריות אזוריות שונות ודבק באמונת האל האחד גם לנוכח התרבויות והדתות השולטות. הדבקות של העם באמונתו יצרה חיכוכים ועימותים – מרד החשמונאים, המרד הגדול ומרד בר כוכבא. המרידות האחרונות הובילו לחורבן ולגלות שניה.

שיבת העם לארצו, תקומה ועצמאות

מקץ 2000 שנות גלות שב עם ישראל לארצו – בשלהי המאה ה-19 החלו העליות הראשונות לארץ, לצד צמיחת ההגות הציונית והגשמתה.

המאה ה-20 העמידה לפתחו של עם ישראל סכנת כליה ואובדן, בשואה שבה נספו למעלה מ-6 מיליון יהודים באירופה ומחוצה לה.

המאבק לעצמאות, בין שתי מלחמות עולם נשא פרי ובשנת 1948 הוכרז על הקמתה של מדינת ישראל. לצד הכרזת המדינה נאבקה המדינה הצעירה בשכנותיה הערביות במהלך   מלחמת העצמאות. לצד הקמת המדינה ומוסדותיה נמשכו העליות מן התפוצות, עליות שהובילו לקיבוץ גלויות וסייעו בחיזוק ובתקומת עם ישראל במדינת ישראל.

כיום, כאשר אנו יושבים לבטח בארצנו, תוך שמירה והגנה מתמידות על בטחוננו וחתירה לשלום עם שכנינו, ניתן להסתכל על מהלך הווצרותו של העם היהודי ולזהות את שורשיו ביציאת מצרים. כך אנו חוזרים מדי שנה, מסבים ומספרים וקוראים בהגדה אודות התלאות, הנסים ונפלאות עמנו בדרכו לתקומה, לחירות ולעצמאות.

צוות פורטל נכי צה"ל מאחל

חג חירות שמח

 

כתבות שאולי יעניינו אותך