X סגירה
 

בית הלוחם חיפה - האם מדובר בניהול כושל ובזבזני ?

חשיפת התקציב :

בעקבות פרסום המאמר "בתי הלוחם - האם לדור הצעיר נמאס ? ", הגיעו לידי מערכת פורטל נכי צה"ל מספר פניות בליווי מסמכים אותנטיים המעידים כביכול על פער בין השתתפות אגף השיקום בשנים 2008 ו – 2009 שעמד על ממוצע של כ – 2,364,000 ₪ (שתי מיליון שלוש מאות שישים וארבע אלף שקלים).

לבין השתתפות אגף השיקום בשנת 2010 (וכנראה גם 2011), שעמד עבור כלל בתי הלוחם על סכום של כ -  20,432,000 (עשרים מיליון ארבע מאות שלושים ושניים אלף ₪).

שאלות ללא תשובות :

שאלות רבות שנשאלו נותרו ללא מענה, תקציב בתי הלוחם לשנת 2011 ו 2012 לא נחשף עד עתה ולכן לא ניתן להגיד בבירור לאן הכסף הלך. (החוק מאפשר לכל חבר בארגון נכי צה"ל לבקש את המסמכים ולעיין בהם והקוראים מוזמנים לעשות כן).

מה שכן, המסמכים שהגיעו למערכת פורטל נכי צה"ל – נותנים הצצה מיוחדת לאמת על בית הלוחם חיפה ומה מתרחש  מאחורי הקלעים.

האם מדובר בניהול כושל ?

האם מדובר בניהול בזבזני ?

אנו מזמינים אתכם לקרוא בעיון את המאמר ולהחליט בעצמכם.

הכתובת כתובה על הקיר

בדווח מבקר המדינה שפורסם בנושא ארגון נכי צה"ל – נכתב  :

"... ממסמכי הארגון עלה, כי בכל אחד ממוסדות הארגון, בתי הלוחם ובית קיי, הוקמה ועדת מכרזים, אולם ועדה זאת פועלת כוועדת רכש, ולא כוועדת מכרזים כמשמעותה המקובלת, אשר בוחנת הצעות של ספקים על פי אמות מידה מוגדרות ובוחרת את ההצעה הזוכה. יש לציין, כי מנוהלי הארגון לא עולה במפורש חובה לקיים מכרז, אלא רק להביא את העיסקה לדיון בוועדת המכרזים....."

".... בביקורת נמצא, כי מרבית ההתקשרויות שעורך הארגון עם ספקים לצורך רכש סחורות או שירותים נעשות ללא קבלת הצעות מחיר וללא קיום הליך תחרותי, גם בהתקשרויות שלפי סוגן, היקפן ומשכן מחייבות הנורמות בשירות הציבורי קיום הליך של מכרז......"

מסעדה ששווה מיליונים

בתכנון התקציב לבית הלוחם חיפה לשנת 2011 הוקצה סכום של 1,400,000 דולר (מיליון ארבע מאות אלף דולר). שהם שווי בשקלים להיום של מעל 5,000,000 (חמישה מיליון ₪) . סכום הכסף הוקצה לצורך שיפוץ המסעדה בבית הלוחם חיפה.

חמישה מיליון שקלים לשיפוץ מסעדה ?

על פניו נראה כי חמישה מיליון שקלים הוא סכום אסטרונומי לשיפוץ מסעדה בסדר גודל של בית הלוחם חיפה, סכום שנראה בזבזני ומעיד כביכול שלא נלמד מהומה ממסקנות מבקר המדינה בדווח שפורסם על ארגון נכי צה"ל.

על מנת להעמיד את הסכום בפרופורציות מתאימות : בסכום של 5,000,000 (חמישה מיליון ₪) ניתן לקנות וילה בקיסריה בשכונת הציפורים הכוללת : 300 מ"ר בנוי על מגרש של 810 מ"ר , 10 חדרים וזאת עוד לפני שנערך משא ומתן לגבי מחיר הנכס הסופי. (מתוך לוח WINWIN ).

חלוקת סל התקציב

תקציב בית הלוחם חיפה נקבע על ידי ארגון נכי צה"ל ובסמכותו של מנכ"ל הארגון מר חיים רונן, התקציב מחולק לפי האגפים השונים בבית הלוחם : אגף מנהלה, אגף טיפולי שיקומי, אגף ספורט, אגף תרבות ואגף אחזקה.

מנתונים שהגיעו למערכת הפורטל, תקציב בית הלוחם חיפה בשנים שעברו עמד על :

א. ממוצע של כ – 15,000,000 (חמש עשרה מיליון ₪) לשנה כולל עלות שכר העובדים.

ב. ממוצע של כ - 7,000,000 (שבעה מיליון ₪) לשנה ללא עלות שכר העובדים.

מהנתונים לעיל עולה כי עלות השכר בבית הלוחם חיפה עומדת על 8,000,000 ₪

טבלת חלוקת התקציב לפי אגפים בבית הלוחם חיפה : שם האגף תקציב ממוצע כולל שכר תקציב ממוצע ללא שכר שכר ממוצע אחוז השכר מהתקציב מנהלה 2,596,830 ש"ח 1,395,365 ש"ח 1,201,465 ש"ח 46.22% טיפול שיקומי 1,409,255 ש"ח 28,000 ש"ח 1,381,255 ש"ח 98.00% ספורט 3,586,197 ש"ח 1.012,628 ש"ח 2,573,569 ש"ח 71.76% תרבות 1,777,966 ש"ח 779,530 ש"ח 998,436 ש"ח 56.15% אחזקה 5,534,015 ש"ח 3,809,382 ש"ח 1,724,633 ש"ח 31.16% סה"כ 14,904,263 ש"ח 7,024,905 ש"ח 7,879,358 ש"ח 52.86%

52.86% מתקציב בית הלוחם חיפה משולם לשכר

מאין מגיע התקציב ?

תקציב בית הלוחם חיפה מגיע ממספר מקורות :

א. השתתפות של משרד הביטחון אגף השיקום כ – 2,364,000 ₪
ב. גבית דמי חבר כ – 3,012,312 ₪
ג. קרן נכי צה"ל כ – 6,266,350 ₪
ד. פעילות בית הלוחם כ – 2,902,191 ₪ .

הנורה האדומה שוב דולקת

בכל הקשור בנושא תקציב אגף השיקום – משרד הביטחון - יש צורך לתת את הדעת ולבקש מארגון נכי צה"ל פירוט לאן מנותבים הכספים - בשנת 2010, 2011 ו – 2012, חלה עליה משמעותית בהשתתפות אגף השיקום בתקציב בתי הלוחם .

התקציב הכולל של אגף השיקום משרד הביטחון בשנת 2009 עמד על כ – 7,400,000 (שבעה מיליון וארבע מאות אלף ₪)

ואילו בשנת 2010 התקציב קפץ לכ – 20,432,000 (עשרים מיליון ארבע מאות שלושים ושניים אלף ₪) – כמעט פי 3 !!!.

צריך לזכור שמי שמשלם את המחיר עבור תקציב אגף השיקום במשרד הביטחון הם בסופו של דבר כלל נכי צה"ל, העוגה התקציבית של אגף השיקום היא אחת – ככול שהפרוסה שמקבל ארגון נכי צה"ל גדלה, הפרוסה שמיועדת לנכי צה"ל קטנה בהתאם.

 

כתבות שאולי יעניינו אותך