X סגירה
 

כתב אישום חמור נגד אגף השיקום

האם ארגון נכי צה"ל מתעורר ?

עד כה היה נדמה כי ארגון נכי צה"ל נרדם בשמירה, במהלך החודשיים האחרונים כתבנו רבות אודות היחס של אגף השיקום לנכי צה"ל, הקיצוץ בטיפולים הרפואיים והטרטור לו זוכים חברינו נכי צה"ל, לזה התווספו שינויים בהוראות אגף השיקום והקטנת זכויות נכים לרבות בנושא רכב רפואי.

לאורך כל הדרך הועלו השערות כי מצד אחד אגף השיקום מחבק את ארגון נכי צה"ל – אך מאחורי גבו רוקם קיצוצים ותומך בגלוי במסקנות ועדת גורן שאושרו על ידי ממשלת ישראל.

כך לדעתנו נולד רעיון הקמפיין ברדיו בו מברך יו"ר ארגון נכי צה"ל מר חיים בר את נכי צה"ל על אותו הסכם היסטורי – אך מאחורי גבו של הארגון. המשיך אגף השיקום במשנתו ודבק בדרכו - לחתום על הסכם זה טוב. לעמוד בהסכם זה כבר משהו אחר.

בכתבות רבות שפרסמנו העלנו את הסוגיה - האם אגף השיקום הצליח להכניס את ארגון נכי צה"ל למלכוד ? מצד אחד אגף השיקום מעביר מיליוני שקלים לתמיכה בבתי הלוחם, משכורות הבכירים וכד', אך מצד שני מקצץ בזכויות הנכים.

האם תם עידן ההסכם ההיסטורי?

השבוע נתבשרנו כי ארגון נכי צה"ל כנראה התעורר מהתרדמה - במכתב חריף ונוקב שנשלח למנכ"ל משרד הביטחון מר אודי שני על ידי יו"ר ארגון נכי צה"ל מר חיים בר בתאריך 9 במאי 2012, מסתבר כביכול כי ההסכם ההיסטורי עליו חתמו הצדדים לפני מספר חודשיים ובעקבותיו יצאו בקמפיין פרסומי, מתגלה כהסכם היסטרי.

במכתבו כותב יו"ר ארגון נכי צה"ל מר חיים בר - "...אני פונה אליך לאחר שכלו כל הקיצין באופן התנהלות אגף השיקום כלפי נכי צה"ל וכלפי ארגון נכי צה"ל...."

"....והוביל את יחסי הצדדים להתדרדרות ולמשבר אמון שלא היה כדוגמתם מעולם, גם לא בתקופות השחורות והקשות ביותר, הזכורות לנו ולקודמנו, מאז הקמת הארגון ועד היום..."

כתב אישום חמור

המכתב שנשלח כאמור למנכ"ל משרד הביטחון מהווה כתב אישום חמור כנגד ראש אגף השיקום תא"ל משה צין, במכתב מפורטים הפגיעות הקשות של אגף השיקום בנכי צה"ל.
לדעתנו היה ניתן להוסיף את מסקנות ועדת גורן שעומדות כחרב על צווארם של נכי צה"ל, אך התחלת התעוררותו של ארגון נכי צה"ל מבורכת ואנו תקווה כי הארגון יעמוד איתן אל מול אגף השיקום – לטובת נכי צה"ל.

לעיון במכתב לחצו כאן >>>

 

כתבות שאולי יעניינו אותך