X סגירה
 

הישג היסטורי ? אתה תחליט !

הישג היסטורי או כישלון ?

שוב נתבשרנו בקול שופר ורעם תופים על "הישג היסטורי" נוסף של ארגון נכי צה"ל למען חבריו ואל מול משרד הביטחון - אגף השיקום, משרד האוצר ומשרד ראש הממשלה, האומנם ?

פתח דבר :

ביום שלישי ה - 1 לינואר 2013 הגיעה לבית המחוקקים בירושלים משלחת מכובדת של ארגון נכי צה"ל ובראשה יו"ר הארגון מר חיים בר, אליו התווספו יו"ר הועד הארצי מר שמעון נבון ומר דני בן אבו – יו"ר מחוז שפלה ומ"מ יו"ר ארגון נכי צה"ל.

הפגישה נערכה בהשתתפותו של מנכ"ל משרד ראש הממשלה מר הראל לוקר ומנכ"ל משהב"ט האלוף אודי שני. מטרת הפגישה הייתה  דיון בנושא יישום מסקנות ועדת גורן !!!  אשר בסופה קיבלו נכי צה"ל, הצהרה לפיה הצדדים הגיעו להסכמה על אופן יישום מסקנות ועדת גורן !!!

יישום מסקנות ועדת גורן ?

למה יישום מסקנות ועדת גורן ? האם לא נאמר לחברים כי מסקנות ועדת גורן "נקברו" ?

כיצד חזרו מסקנות הוועדה לחיים ? למה נאלצו להגיע להסכמות על עקרונותיה ?

ואם אכן הגיעו להסכמה על עקרונות ועדת גורן, אזי הכיצד מהווה הדבר "הישג היסטורי" ?

האם ההסכמה על עקרונות ועדת גורן מוכיחה כי מדובר בכישלון ?

האם מישהו נרדם בשמירה על זכויותיהם של נכי צה"ל ?

חושבים שנכים לא מבינים !

מציטוט דבריו של יו"ר ארגון נכי צה"ל עולה תמונה מדאיגה, האם מישהו חשב שהנכים עד כדי כך נאיביים עד שאינם מבינים ?

האם מישהו חושב כי ראוי להמשיך בזריית מלח בעיניהם הדומעות של הנכים ?

".....דבר יו"ר ארגון נכי צה"ל מר חיים בר אשר בירך על הסיכום והצהיר: "מדובר בהישג היסטורי וחסר תקדים שבעידן בו מדברים על קיצוצים תקציביים הרי שזכויות נכי צה"ל ישמרו ולא יפגעו בשום אופן".

ישמרו ולא יפגעו בשום אופן ?

קשה שלא לשים לב שהחלפת הרכב הרפואי תעשה אחת לארבע שנים במקום אחת לשלוש וחצי שנים, כפי שהיה מקובל עד כה ! האם לא די בשינוי זה להבין כי "לא יפגעו בשום אופן" הוא לא הניסוח המדויק ביותר ?

האם לא מדובר בפגיעה בכיסם של נכי צה"ל הזכאים לרכב רפואי ?

חצי שנה נוספת של בלאי ותיקונים !, חצי שנה נוספת של ירידת ערך המכונית ! הפסד של שנתון נוסף !

חצי שנה נוספת שבסופה ייחסרו לנכים אלפי שקלים להחלפת הרכב הרפואי שברשותם !

ניידות של ביטוח לאומי :

מבדיקה אובייקטיבית אשר נערכה, הסתבר כי לעומת נכי צה"ל, הרי שנכי הביטוח הלאומי אשר מאחוריהם לא עומד ארגון יציג וחזק כמו ארגון נכי צה"ל, דווקא ימשיכו להחליף את רכביהם (רכב רפואי) אחת לשלוש וחצי שנים !

האם נכי הביטוח הלאומי זכו אף הם ל"הישג היסטורי" ? או שעצם העובדה כי לא קיימים "שותפים" לתקציב נכי הביטוח הלאומי מגינה עליהם מפגיעה בזכויותיהם (ואפילו תהא זו פגיעה קטנה, אם בכלל) ?

הישג היסטורי המעורר תהיות רבות :

מסמך ההסכמות, כפי שהוא פורסם על ידי ארגון נכי צה"ל מעורר סימני שאלה רבים ושאלות קשות ולגיטימיות, אשר על הארגון לתת עליהן תשובות ענייניות וחד משמעיות.

האם במקום לתת תשובות בוחרים בארגון נכי צה"ל לצאת בפרסום תוך שימוש במילות כוח כגון "הישג", "היסטורי", "חסר תקדים", מילים בהם נוהגים להשתמש משרדי יחצנות ולייצור מיסוך בין הכותרות לתוכן ?.

להלן שאלות עליהן נכי צה"ל חייבים לקבל תשובות :

1. העקרונות סוכמו כאמור על פי הודעת הארגון רק ב - 1 לינואר, אם כך מדוע המסמך נושא את התאריך 23.7.2012 ?

האם חברי המשלחת חתמו על המסמך "רטרואקטיבית" ? האם המסמך הוכן בעבר ומאילוצים כאלו ואחרים נחתם רק השבוע ?

אם כך הדבר, מה היו האילוצים אשר הביאו בסופו של דבר לחתום על המסמך דווקא עכשיו ?

2. מדוע המסמך אינו נושא כותרת לוגו של העומדים מאחוריו ? האם לא מן הראוי שעל מסמך רשמי תהא כותרת של אחד המשרדים המכובדים העומדים מאחוריה ? משרד הביטחון ? משרד ראש הממשלה? משרד האוצר ?

3. במסמך נאמר כי החתימה מותנת בהחלטת הממשלה, אם אכן כך - מתי אמורה הממשלה לדון בו ?

האם שבועות ספורים לפני הבחירות - לממשלה יש זכות חוקית לדון ולאשר את המסמך ?

מה יקרה במידה והמסמך לא יאושר ?

האם האישור זקוק להחלטת ועדת הכספים ? אם כן , האם מדובר בכנסת הנוכחית ? הכנסת הבאה ? האם לא היה כדאי להמתין לאישור הממשלה ורק אז לצאת בהצהרה כדוגמת : "הישג היסטרי" ?

4. כבר בפתחו של מסמך העקרונות שפורסם נכתבו הדברים הבאים : "...ובהמשך להודעת מנכ"ל משרד הביטחון לארגון נכי צה"ל מיום 12.1.12 בדבר החלטת הממשלה..."

מתבקשת כאן השאלה - מדוע ארגון נכי צה"ל לא דאג ליידע את החברים והחברות בגין הודעה זו ?

האם ייתכן כי מישהו ניסה להסתיר את ההחלטה מנכי צה"ל ?

האם רק לקראת תחילת חודש מרץ 2012 ובעקבות שאילתא שהוגשה לשר הביטחון מר אהוד ברק על ידי ח"כ משה מוץ מטלון נחשף הסוד הגדול ?

5. הכרעה ערכית : סעיף 1 במסמך מעביר את הסמכות הבלעדית להכרעה הערכית מי יוכר כנכה צה"ל, לידי הכנסת ומבלי שלארגון נכי צה"ל תהא אפשרות להתנגד.

האם לא היה מקום להשאיר את הנושא פתוח - שהרי מן הצדק היה להמתין ולראות מה תהא ההכרעה הערכית של הכנסת בטרם ההצהרה שלא להתנגד מראש על משהו לא ידוע ?

האם אין בעובדה שלחייב את ארגון נכי צה"ל מראש להסכים לקבל כל החלטה, בכדי להדליק נורה אדומה הזועקת לשמיים כי ההכרעה הערכית יכולה להיות הרסנית כלכלית לארגון נכי צה"ל ?

האם לא ייתכן כי החלטה עתידית לשנות באופן משמעותי את ההכרה בנכי צה"ל עלולה להביא את ארגון נכי צה"ל להידלדלות כמות החברים, הידלדלות אשר תביא רחמנא ליצלן להתמוטטות כלכלית של הארגון אשר לא יוכל לשאת בנטל ההוצאות ?.

6. קבלת תגמול חד פעמי : סעיף 3 במסמך ההסכמות מאפשר לכל נכה צה"ל שיוכר עד לדרגת נכות של 29% לקבל את הפיצוי המגיע לו בסכום פיצוי חד-פעמי או מאידך - להמשיך ולקבל תגמול וטיפול דרך אגף השיקום במשרד הביטחון.

על פי הנתונים הקיימים, מספר הנכים אשר דרגת נכותם הינה 10%-29% מהווים חלק ניכר מכלל ציבור נכי צה"ל.

האם אין בהסכמה זו משום הצבת ארגון נכי צה"ל בעתיד אל מול סכנה כלכלית קיומית ?.

האם יכול להיות כי בעתיד, נכים צעירים שטווח ראייתם קצרה ואין הם מבינים את העתיד לבוא ואת היתרונות של קבלת גב חזק ותומך לאורך כל ימי חייהם. ייקחו בתמימותם את סכום הפיצוי החד-פעמי, צעד אשר בסופו של יום ישאיר אותם ללא טיפול הולם ?.

האם אין זה תפקידו של ארגון נכי צה"ל לדאוג לדור הבא של נכי צה"ל, לפעול ולדאוג לחברים העתידיים לבוא לשורותיו ?.

מדוע לא לקח ארגון נכי צה"ל דוגמא משינוי מדיניות הפנסיה של מדינת ישראל ? (בשנים האחרונות נאסר על מקבלי הפנסיה לחסוך באפיק הוני אשר מקנה להם סכום חד פעמי אלא באפיק קצבתי שייתן להם גב לאורך כל ימי הפנסיה וכך יבטיח את עתידם).

7. שינוים בהוראת רכב רפואי : סעיף 4 במסמך ההסכמות תמוה ביותר, כך לדוגמא נכתב כי "... לא יחול שינוי בקריטריונים למימוש הזכאות לרכב רפואי הקבועים בהוראת אגף השיקום...."

אך באותה נשימה ובאותו המשפט נכתב ש : ".... והכל בכפוף לנוסח ההוראה המתוקן כפי שיסוכם בין ארגון נכי צה"ל למשהב"ט..."

וכי מדוע יסוכם ב"לשון עתיד" ? מדוע לא סוכם עכשיו ? מה יהיה אם חלילה המסקנות תהינה שונות ופוגעניות ??

8. הארכת מועד החלפת הרכב הרפואי : סעיף 5 ב' במסמך ההסכמות קובע כי החלפת הרכב הרפואי תעשה כל ארבע שנים במקום כל שלוש וחצי שנים !!  מדוע בהיעדר כל היגיון ראוי בקביעה זו, אזי לדעתו של ארגון נכי צה"ל מדובר ב"הישג" סנסציוני ?

האם אין זה נכון שבשנים האחרונות בעקבות הצפת שוק רכבי יד-שניה ברכבי ליסינג, נפגעו נכים רבים אשר נאלצו להוריד את מחיר המכונית שלהם למטה ממחיר המחירון המפורסם על ידי לוי יצחק ?

האם אין זה נכון שהארכת מועד החלפת הרכב לארבע שנים תגדיל משמעותית את ההפרש שיצטרך הנכה להוסיף מכיסו הפרטי בעת מכירת הרכב הרפואי לצורך רכישת רכב רפואי חדש ?

אם כן, האם הנכים יצטרכו להוציא מכיסם ולהשלים את ההפרש ?  מה יהיה דינם של זכאי רכב רפואי אשר אין ולא יהיה באפשרותם להשלים את ההפרש ? האם הנכה יאלץ "להיתקע" עם הרכב הישן מבלי יכולת לממן את ההחלפה הנחוצה ?

הייתכן כי בעוד נכי הביטוח הלאומי זכאים להחליף את הרכב הרפואי כל שלוש וחצי שנים, אזי דווקא נכי צה"ל - אותם חיילים אמיצים אשר חירפו נפשם והקריבו בריאותם למען המדינה, ראויים לקבל ממנה פחות ? שלא לדבר על יותר ?

האם כל זה לא נראה תמוה בעיני ארגון נכי צה"ל ?

גירעון תקציבי :

כולם מדברים על גירעון תקציבי של למעלה מ - 16 מיליארד ש"ח, אשר מיד לאחר הבחירות תיאלץ הממשלה לגבותם מן הציבור, האם מסמך ההסכמות עליו חתם ארגון נכי צה"ל בו הוא מתחייב לקבל כל החלטה לא יפגע בזכויותיהם הלגיטימיות של נכי צה"ל ? (זכויותיהם בעבר ובמיוחד בעתיד !!) האם ייתכן כי החלטות מסוימות עלולות להביא למצב של אסון ופשיטת רגל כלכלית ?

האם ייתכן כי יהיה דילול במספרי חברי הארגון ?

האם דילול החברים אינו מביא עימו חשש עתידי לעמידותו של ארגון נכי צה"ל אל מול התחייבויותיו הכספיות לאורך השנים הבאות ?

סוף דבר :

האם החתימה וההצהרה על מסמך ההסכמות אינה תמוהה ? האם בשל הסעיפים עליהם הסכים ארגון נכי צה"ל ניתן להתייחס ברצינות אמיתית למסמך ההסכמות כאל "הישג היסטורי" ?

האם ישנם עוד הסכמים שנחתמו בין הצדדים ועדין לא פרסמו ?

תגובת ארגון נכי צה"ל :

"ארגון נכי צה"ל פועל ללא לאות למען רווחתם ותועלתם של נכי צה"ל. בשנים האחרונות הביא הארגון להישגים חסרי תקדים לנכי צה"ל. ביניהםללא ספק נמצא גם ההסכם שנחתם בתאריך 1/1/13 בעניין ועדת גורן, המבטיח שמירה מלאה על זכויותיהם של נכי צה"ל הקיימים והעתידיים לאורך זמן.

מיד עם קבלת החלטת ממשלה מס' 4088, המאמצת את המלצות ועדת גורן, החל הארגון בפעילות נמרצת ומקצועית לעצירת הגזירה, ופעילות זו אכן נשאה פרי. ההסכם שנחתם קובע כי זכויות נכי צה"ל לא תפגענה, היום או בעתיד, ההסכם מעגן את התחייבות משרד ראש הממשלה ומשרד הביטחון, כי לא יהיה דור א' ודור ב' של נכי צה"ל וכל נכה שיוכר כנכה צה"ל יהיה זכאי לאותן זכויות, וההסכם גם מקנה הטבות נוספות לנכי צה"ל.

ארגון נכי צה"ל שם כנר לרגליו את טובתם של נכי צה"ל, ובהתאם לעמדה ערכית זו בלבד, גובשו ההסכמות המופיעות במסמך.

ההסכם יכנס לתוקפו עם אישור הממשלה, והארגון סמוך ובטוח כי הנושא יובא לפתחה של הממשלה על ידי הגורמים המוסמכים לכך, במועד הראוי ביותר.

לעניין השאלה הערכית מי זכאי להיות מוכר כנכה צה"ל, יבהיר הארגון כי שאלה זו מסורה לכנסת ישראל ולמנהיגי המדינה, ולא לארגון היציג של מי שכבר הוכר כנכה צה"ל.

עם זאת, ברור מאליו כי כל נכה צה"ל באשר הוא, ככל אזרח אחר מאזרחי המדינה, יהא זכאי להביע עמדתו בסוגיה זו בעת דיוניה של הכנסת בעניין.

יו"ר הארגון והנהלת הארגון מבקשים להודות לכל חברי הארגון, בני משפחותיהם ומוקירי נכי צה"ל, אשר ברכו על ההישג הנוכחי, ומתחייבים להמשיך ולפעול לשם קידום זכויותיהם של נכי צה"ל, ומניעת הפגיעה בהם, במיוחד בימים של קיצוצים תקציביים צפויים. ".

 

כתבות שאולי יעניינו אותך