X סגירה
 

זהירות עוקבים אחריך

חוקרים פרטיים עוקבים אחרי נכי צה"ל

לאחרונה נחשף בחדשות ערוץ 10 כי אגף השיקום מוציא סכום בלתי נתפס של כשלושה מיליון ₪ (3,000,000 ₪) לביצוע חקירות פרטיות ומעקבים אחרי נכי צה"ל.

מדובר במעקבים אחרי נכים שכבר הוכרו על ידי אגף השיקום ונקבעו להם אחוזי נכות לצמיתות וכן מעקבים אחרי נכים שנמצאים בהליכי הכרה מול קצין התגמולים במשרד הביטחון.

כיוון שמדובר בפעילות שהולכת ומתעצמת, פעילות בה קצין התגמולים, משתמש בחוקרים פרטיים על מנת להשיג ראיה חדשה, ראיה שתוביל את הנכה לוועדה רפואית חדשה, ועדה רפואית שסופה הדרמטי צפוי מראש. לכן חשוב מאוד לקום ולעשות מעשה. לדאוג לשמור על פרטיותם של נכי צה"ל.

הוראת אגף השיקום 12.00

הליכי ניהול חקירה ומעקב כנגד נכה צה"ל על ידי אגף השיקום מאוגד בהוראת אגף השיקום שמספרה 12.00, הוראה הנושאת את הכותרת : "חקירות בעניין זכאי נכה".

אין עוררין לזכותו של קצין התגמולים להורות על פתיחת חקירה פרטית כנגד פלוני המגיש תביעה לאגף השיקום, תביעה שבמהלך בדיקתה עולה חשד לחוסר תום לב מצד הפונה.

לכן, סעיף 6 בהוראת אגף השיקום 12.00 אשר קובע כי : "..חקירה נגד זכאי אגף שיקום נכים הינה אמצעי קיצוני שייעשה בו שימוש רק כאשר קיים חשד סביר של קבלת דבר במירמה... ". נמצאת במקומה ועל פיה יש וצריך לפעול.

לעיון בהוראת אגף השיקום לחץ כאן >>

חדירה לפרטיות וזריעת פחד

ממצאי התחקיר כפי שפורסמו בחדשות ערוץ 10, עולה תמונה שונה לגמרי, תמונה בה קצין התגמולים מורה על פתיחת חקירה כנגד נכה צה"ל שכבר הוכר על ידו כנכה צה"ל, נכה שוועדה רפואית פסקה את אחוזי נכותו לצמיתות.

כאן בדיוק עובר הקו הדק בין זכותו של קצין התמולים להפעיל חוקר פרטי, לבין חדירה לפרטיותו של אותו נכה צה"ל.

עשרות אלפי שעות חקירה

מתוך הסכום שמוציא קצין התגמולים לטובת חקירות פרטיות, כפי שהוא פורסם בחדשות ערוץ 10, ניתן ללמוד על עקפה המדאיג של התופעה.

חקירה פרטית ומעקב אמורים להתבצע על ידי שני חוקרים. מהסיבה : "שעל פי שניים יישק דבר". עלות שעת חקירה מגיעה לכ – 180 ₪ בערך, עתה נכפיל את עלות שעת החקירה בשני חוקרים, נקבל 360 ₪ שהיא עלות שעת חקירה או מעקב בפועל.

מכאן ניתן לחשב את כמות שעות החקירה והמעקבים שניתן לבצע כנגד נכי צה"ל בתקציב שעומד על כ – 3,000,000 ₪. מדובר על היקף אדיר של כ - 8,333 שעות חקירה בשנה.
צריך לעשות סוף לסיפור.

אין ספק כי היקף של כ – 8,333 שעות חקירה ועיקוב אינו עומד ביחס פרופורציונאלי לכמות הפונים בתביעה לאגף השיקום בחוסר תום לב.

לכן, סביר מאוד להניח שתחקיר חדשות ערוץ 10 משקף את המציאות. מציאות שעל ארגון נכי צה"ל והעומד בראשה, לתת את הדעת ולבוא בדרישה חד משמעית לאגף השיקום, דרישה שתגן על פרטיותו של כל חבר וחבר בארגון.

 

כתבות שאולי יעניינו אותך