X סגירה
 

האם הממשלה תיישם את ועדת גורן ?

ועדת גורן - האם יהיו השלכות גם לנכים הקיימים?

למרות "ההסכם ההיסטורי": בכוונת משרד הביטחון ליישם את כל המלצות וועדת גורן, כך עולה מתגובת משרד הביטחון לעתירה לפי חופש המידע בנוגע לפרוטוקולים הפנימיים של הוועדה שהגיש עו"ד יעקב (קובי) זכאי.

בנובמבר 2009 מינו ראש הממשלה, שר האוצר ושר הביטחון וועדה ציבורית, בראשות כבוד השופט (בדימ.) גורן, לבחינת אמות מידה לזכאות מאגפי השיקום במשרד הביטחון במטרה להביא לייעול וחיסכון במערכת השיקום, במסגרת התקציב הקיים לאגפי השיקום.

וועדת גורן

המלצות וועדת גורן שפורסמו בחודש דצמבר 2010 התמקדו בשלושה נושאים מרכזיים: אמות המידה להכרה בזכאות לסיוע מאגפי השיקום (והנגזר מהן), זכאות לרכב רפואי, וזכאותה של אלמנת נכה צה"ל בדרגת נכות שמעל ל-50% ושנפגע מחבלה במהלך פעילות מבצעית, לקבל תגמולים לאחר פטירתו בהתאם להוראת אגף משפחות והנצחה מס' 21.01. על פי ההמלצות היו הנכים צפויים לספוג מכה קשה וכואבת בזכויותיהם. 

הסכם היסטורי ?

ביום 1 בינואר 2013 הודיע ארגון נכי צה"ל על סיכום שנחתם בין יו"ר הארגון, מר חיים בר, לבין מנכ"ל משרד ראש הממשלה ומנכ"ל משרד הביטחון. על פי הסיכום, שכונה בהודעת הארגון "הסטורי", לא יחולו שינויים בקריטריונים למימוש זכאות לרכב רפואי או בזכאותן לתגמולים של אלמנות נכי צה"ל בדרגת 50% ומעלה עקב פעילות מבצעית. כמו כן נקבע כי כניסת הסיכום לתוקף מותנית בהחלטת ממשלה בעניין. החלטה שלמיטב ידיעתנו טרם התקבלה עד היום.

עו"ד קובי זכאי - חוק חופש המידע

למערכת הפורטל נודע, כי נכה צה"ל, עו"ד יעקב (קובי) זכאי, אשר הופיע בעצמו בפני וועדת גורן, הגיש לאחרונה עתירה לפי חוק חופש המידע, ובה ביקש מבית המשפט המחוזי בת"א להורות למשרד הביטחון לחשוף ולהעביר לעיונו את הפרוטוקולים הפנימיים של הוועדה.

לטענת עו"ד זכאי, בשני נושאים בהם עסקה הוועדה – זכאות נכי צה"ל לרכב רפואי, וזכאות לתגמולים של אלמנת נכה בשיעור 50% ומעלה שנחבל בפעילות מבצעית (אותה המליצה הוועדה לבטל כליל) – לא הבהירה הוועדה כלל מהי התשתית העובדתית להמלצותיה, האם ועם מי נועצה בסוגיות אלה, מה היו המלצות המומחים עמם התייעצה (ככל שהיו כאלה), מה הנתונים שהובאו בפניה מעבר לנתונים שהוצגו במסגרת העדויות הגלויות של משרדי האוצר והביטחון, ועוד.

בנוסף, אף שבהחלטת הממשלה ובכתב המינוי הוטל על הוועדה לאתר מקורות לחיסכון תקציבי, הוועדה לא פרטה ולא כימתה את הסכומים שייחסכו (אם בכלל) מיישום המלצותיה. נטען כי כל אלה מעוררים חשש של ממש, שמא בהליך עבודת הוועדה (כמו גם בהחלטת הממשלה שאימצה את המלצותיה) נפלו פגמים חמורים.

עוד טען עו"ד זכאי, כי הוועדה ציינה בעצמה כי אין לה את המומחיות הרפואית הנדרשת לקביעת אמות מידה לזכאות לרכב רפואי וקביעת סוג הרכב הרפואי, ועל כן גם המליצה על הקמת וועדה מקצועית-רפואית מיוחדת.

אף על פי כן, ללא המומחיות הנדרשת גם לדעתה, לא היססה לקבוע המלצות פרטניות בעניין, חלקן לביצוע מידי עוד קודם להקמת הוועדה המקצועית עליה המליצה: ביטול סעיף הזכאות לרכב רפואי בגין נכות כללית (50% ומעלה), קביעת סוג רכב יציג אחיד בנפח 1600 סמ"ק (במקרים מיוחדים על פי המלצת הוועדה המקצועית – 2000 סמ"ק), והארכת תדירות החלפת הרכב, לכל הנכים, בשנה נוספת (מ-3.5 שנים ל-4.5 שנים).

משרד הביטחון, אשר התנגד לבקשה בנימוק כי חשיפת הפרוטוקולים הפנימיים תפגע בתהליך קבלת ההחלטות ברשות הציבורית ובכל וועדה ציבורית באשר היא, התייחס גם להסכם שנחתם עם ארגון נכי צה"ל.

בעוד שיו"ר הארגון הודיע כי "מדובר בהישג היסטורי וחסר תקדים שבעידן בו מדברים על קיצוצים תקציביים הרי שזכויות נכי צה"ל ישמרו ולא יפגעו בשום אופן", ציין משרד הביטחון כי על פי ההסכם המלצות הוועדה לא ייושמו "בשלב זה". מכאן עולה, כפי שהתרענו כבר בעבר, משרד הביטחון מתכוון ליישם את כל המלצות הוועדה, בלא כחל ושרק.

בסיום הדיון שנערך בעתירה הורה בית המשפט למשרד הביטחון לפנות ולשאול את כבוד השופט (בדימ.) גורן לעמדתו בנוגע לחשיפת הפרוטוקולים הפנימיים של הוועדה. אנו נמתין אם כן בסבלנות.

בינתיים נציע חומר למחשבה:

האם משרד הביטחון חתם על "הסיכום ההסטורי" אך ורק כדי להרוויח זמן עד לסיום הליכי החקיקה בעניין שינוי הקריטריונים לקביעת הזכאות לפי חוקי השיקום?

האם זו גם הסיבה שבשלה השהה משרד הביטחון את הטיפול בתזכיר חוק הנכים (תגמולים ושיקום) שנועד לעגן בחקיקה את זכאויות הנכים שנקבעו בהוראות המנהליות של אגף השיקום? כדי שקודם לעיגונן בחקיקה יוכל אגף השיקום לנגוס עוד בזכאויות אלה בהתאם להמלצות וועדת גורן? 

האם הנהגת הארגון מודעת לכך שמשרד הביטחון אינו מתכוון לקיים את ההסכם עמה לאורך זמן?

האם נוכח העובדה כי משרד הביטחון מתכוון שלא ליישם את המלצות הוועדה "בשלב זה" בלבד, יש בכוונת הארגון לנקוט בפעולה כלשהי עקב כך? 

ולמקרה שמשרד הביטחון אכן יבקש לממש את ההמלצות ולפגוע בזכויות הנכים, האם לא נכון היה שארגון נכי צה"ל ילמד בעצמו על מה התבססה וועדת גורן בהמלצותיה?? 
 

 

כתבות שאולי יעניינו אותך