X סגירה
 

ברכה ליום העצמאות : עידן קלימן יושב ראש מחוז תל אביב

חברות וחברים יקרים.

בפתחם של יום הזיכרון ויום העצמאות, עלינו לעמוד איתנים ובגאווה על 68 שנות קיומנו כעם נצחי במדינת ישראל.

לעולם נעמוד דום ונזכור את אותם גיבורים, שחירפו נפשם בהגנה על עמנו ומדינתנו, למענינו ולמען הדורות הבאים ואשר שילמו בחייהם, בנופלם בשדה הקרב.

לעולם לא נשכח כי ניצחוננו, בעצם קיומנו כעם יהודי במדינה שלנו, הוא בזכותם ולעולם לא נשכח את המחיר הכבד ששילמו גם המשפחות השכולות, האלמנות והיתומים שאובדנם וכאבם בל יתואר.
 

העובדה הניצחת, כי ניצבים אנו כאן כעם שגובש מכל קצוות תבל, במדינה עצמאית ,מבוססת ורבת הישגים בתחומים רבים, היא שמדברת בעד עצמה ומגשימה את חלומנו על השיבה לציון כהגשמת חלומם של הנופלים.

לכבודם של אלו מחובתנו להיות מאוחדים, לעמוד איתן מלאי תקוה וגאווה על עצמאותנו כעם חופשי בארצנו.

ברוח זו, ביום העצמאות הקרב ובא, נצדיע לאחינו ואחיותינו הנופלים, נקפיד לספר לדורות הבאים על מורשתם ונביט קדימה בתחושה של כבוד וביטחון, תוך שאנו צועדים בתקווה רבה לעבר עתיד של התחדשות, שגשוג, פריחה ושלום.

שלכם ולמענכם,

עו"ד עידן קלימן
יו"ר מחוז ת"א-יפו והמרכז
ארגון נכי צה"ל 

ברכה ליום העצמאות : עידן קלימן יושב ראש מחוז תל אביב


 

נותני חסות: