X סגירה
 

התנועה לאיכות השלטון: אי סדרים לכאורה בארגון נכי צה"ל

גירעונותיו הרציפים של הארגון עלולים להביא לקריסתו ופגיעה ברווחתם של עשרות אלפי נכי צה"ל

העמותה למען איכות השלטון בישראל ערכה לאחרונה בדיקה על התנהלותו של ארגון נכי צה"ל ולכאורה מצאה אי סדרים. במכתב ששלחה העמותה בתאריך 20 למרץ 2016 לשר הביטחון, מצטיירת תמונה מדאיגה לפיה קיים לכאורה חשש שגירעונותיו הרציפים של הארגון עלולים להביא לקריסתו ופגיעה ברווחתם של עשרות אלפי נכי צה"ל

ולכן מבקשת העמותה למען איכות השלטון בישראל משר הביטחון משה בוגי יעלון לשקול להסיר את מעמדו של ארגון נכי צה"ל כארגון יציג, כמו גם להקפיא את הכספים שמועברים לארגון נכי צה"ל באופן וולונטרי שעומדים על סך של כ- 20 מיליון ₪ וזאת עד להצגת תכנית הבראה

הארגון פועל כאוטונומיה עצמאית

מהמכתב של התנועה למען איכות השלטון בישראל עולה לכאורה כי ארגון נכי צה"ל נמצא בגירעונות מצטברים ומתנהל כארגון שאינו כפוף לסמכות וביקורת.

"... ארגון נכי צה"ל הפך בשנים האחרונות לאוטונומיה עצמאית שאינה נתונה למרותה של אף סמכות או ביקורת. ככל שיש אמת בדברים המתוארים, התנהלות חסרת אחריות זו מעלה חשש אמיתי לרווחתם של נכי צה"ל בימים אלה ובעתיד לבוא;

הגירעונות המצטברים של הארגון, אי נכונותו להתייעל וההתחייבות - לפרויקט עתידי שעלותו עשרות מיליונים ש"ח ללא נחיצות עלולים להביא לקריסתו של הארגון וליצירת מציאות בלתי נסבלת עבור עשרות אלפי נכי צה"ל הנזקקים לשירותיו של גוף שיטפל בצרכיהם..."

האם הקמת בית הלוחם באשדוד נחוץ ?

עוד עולה לכאורה מהמכתב כי הנחיצות להקים את בית הלוחם באשדוד במצבו הגירעוני של הארגון מוטלת בספק. בנוסף עולה לכאורה מהמכתב כי הקמת בית הלוחם עומדת בניגוד לדעתו של מבקר המדינה. כמו גם, לתוצאות בדיקת ההיתכנות משנת 1999. ולמרות הכל ארגון נכי צה"ל לכאורה ממשיך בשלו.

בדיון שנערך בוועדה לביקורת המדינה באוקטובר 2015 :

"... התברר כי על אף מצבו הגירעוני של ארגון נכי צה"ל יש בכוונתו לבנות בית לוחם נוסף באשדוד. זאת, על אף שנחיצותו של בית הלוחם הנוסף מוטלת בספק רב ומקורות המימון של בנייתו ואחזקתו אינם ברורים. וכדבריה של יו"ר הוועדה, חה"כ קארין אלהרר:

בשנים 2005-2014 דו"חות מבקר המדינה מצביעים על התנהלות – שיש בה בעייתיות בארגון. בעייתיות, אפשר לומר באופן כללי כמובן, ובפרט כשהם נוגעים בנושא בית הלוחם שאמור לקום באשדוד.

לפי סקר היתכנות שנעשה, עולה שאין צורך של ממש בבית הלוחם באשדוד, כפי שהוא מתוכנן להיבנות וברור לכולם שאם יושקעו כל הכספים שאמורים להיות מושקעים, כפי שמתוכנן, הדבר עשוי לפגוע ברמה גבוהה יותר או פחות בתחזוקה של בתי לוחם אחרים ובפעילויות – – אחרות של הארגון...."

ארגון נכי צה"ל היא לא גזירה משמים

עוד עולה לכאורה מהמכתב של העמותה למען איכות השלטון כי שר הביטחון מתבקש לשקול את האפשרות להסיר את מעמדו של ארגון נכי צה"ל כארגון יציג.

"... המעמד שניתן לארגון נכי צה"ל בהכרזת שר הביטחון איננה גזירה משמיים, וכמוהו גם לא התקציב הנוסף שמעמיד משרד הביטחון לטובת פעילותו. לפיכך, ככל שיש אמת במתואר לעיל, הרינו לפנות לאדוני על מנת שישקול המשך ההעברה הוולונטרית של התקציבים הנוספים, בסך 20 מיליון ₪ מדי שנה, עד להצגת תכנית הבראה לארגון. כמו גם, הפעלת הסמכות הקנויה לאדוני בחוק ובחינה מחדש של הענקת המעמד של ארגון יציג דווקא לארגון נכי צה"ל, וזאת לנוכח התנהלותו הבעייתית לכאורה..."

מה המשמעות של התערבות העמותה למען איכות השלטון בישראל ?

"התנועה למען איכות השלטון בישראל שמה לה למטרה קידום ממשל איכותי יותר עבור אזרחי ישראל. התנועה רואה בדמוקרטיה אפקטיבית ומוגנת צורך חיוני, על אחת כמה וכמה במדינה צעירה כמדינת ישראל. במשך השנים התנועה הציבה עצמה כ"כלב השמירה" על שלטון החוק, על טוהר המידות ועל טובת הציבור."

לכאורה נראה כי התערבותה של התנועה למען איכות השלטון בישראל באה בכדי לעזור לעשרות אלפי נכי צה"ל ולהגן על האינטרסים שלהם.

לעיון במכתב >>

 

כתבות שאולי יעניינו אותך