X סגירה
 

כרוניקה של פגיעה בזכויות - האם מפקירים את נכי צהל?

תזכיר חוק הנכים: הגזרות שעומדות ליפול על נכי צהל

מביש, מתסכל ומקומם לראות כיצד מדינת ישראל - משרד הביטחון בשילוב משרד האוצר עושים הכל על מנת להוציא אל הפועל את "תזכיר חוק הנכים". חוק שייפגע פגיעה קשה מאוד בזכויותיהם של נכי צה"ל וותיקים וחדשים כאחד.

לכאורה נראה כי המטרה שעומדת מול עיניהם של ראשי משרד הביטחון היא קיצוץ מיידי בתקציב שמיועד לנכי צה"ל, אותם חיילים וחיילות שנתנו מגופם ומנפשם למען המדינה. ולמען השגת מטרה זו כל האמצעים "כשרים" לרבות פגיעה רוחבית בזכויות נכי צה"ל כפי שהושגו על ידי ארגון נכי צה"ל מאז הקמתו.

נכה ללא פתרונות ראויים

יחי התקציב - נכי צה"ל כבר פחות מעניינים

מאז קום המדינה נכי צה"ל נחשבו לערך עליון והסטטוס קוו הקיים הבטיח לדאוג לטיפול רפואי נאות, שיקום פיזי, שיקום תעסוקתי ושיקום כלכלי. הכל על פי האמור בחוק הנכים תגמולים ושיקום, כמו גם בהוראות אגף השיקום שנועדו להגדיר את ההטבות והזכאויות השונות להם יהיו נכי צה"ל זכאים.

אלא שבשנים האחרונות החליטו במשרד הביטחון אגף השיקום לפעול למען קיצוץ התקציב ובעקבותיו גם קיצוץ בזכויות. זה התחיל בהחלפת התרופות לתרופות גנריות, הימנעות מעדכון התגמולים, תגמולי המחייה, תעריפי הניידות, המענקים וההלוואות, רכישה של ציוד רפואי "פחות איכותי" וכן הפרטת חלק מהשירותים להם זכאים נכי צה"ל לגופים מסחריים פרטיים.

עתה הגיע "המפץ הגדול" של משרד הביטחון אגף השיקום, העברת "תזכיר חוק הנכים" בכנסת ישראל. חוק שישאיר את נכי צה"ל מקוצצי זכויות בהווה וכמי שצריכים להעביר כל הטבה עתידית בתיקון חקיקה ומכאן גם לחסדיהם של חברי הכנסת המכהנים.

מי שומר על זכויות נכי צה"ל ?

ארגון נכי צה"ל פעל לאורך כל השנים באדיקות רבה לשימור זכויות נכי צה"ל, כמו גם השגת זכויות חדשות נוספות, עידכון התגמולים ועוד. 

אלא מכתב שפורסם לאחרונה עליו חתום עו"ד עידן קלימן יושב ראש מחוז תל אביב והמרכז בארגון נכי צה"ל, מעלה לכאורה ספקות רבות בכל הקשור לתזכיר חוק הנכים המתגבש בימים אלו. במכתבו מגולל עו"ד קלימן רשימה ארוכה של ליקויים וכשלים המתייחסים לסעיפים רבים בתזכיר.

עו"ד קלימן, נותן את חוות דעתו המקצועית כיועץ משפטי ועורך דין שהתמקצע בשנים האחרונות בכל הקשור לזכויות הנכים. עו"ד עידן קלימן יושב ראש מחוז תל אביב קובע נחרצות כי חתימה על הצעת תזכיר חוק הנכים תהווה פגיעה ממשית ואנושה בזכויותיהם ובאמונם של כלל נכי צה"ל.

לחץ לעיון במכתבו של עו"ד קלימן עידן  >>
 

מהם הגזרות של תזכיר חוק הנכים ?

במידה והאמור במכתב שפורסם נכון הוא וטרם השתנה, הרי שחקיקה של תזכיר חוק הנכים היא עניין של זמן, אלא אם כן נציגי הנכים יתעשתו בזמן ויעשו מעשה. אחרת הפגיעה בזכויות נכי צה"ל תהיה קשה מנשוא ותפגע בתגמולים, רכב רפואי, טיפולים רפואים, זכויות כלכליות, שיקומיות ועוד.

בשנה האחרונה עמלו עו"ד קובי זכאי וד"ר אלון דהן, שניהם נכי צה"ל וותיקים והכינו טבלאות המציגות את העוולה שתגרם לכלל נכי צה"ל אם ובמידה תזכיר חוק הנכים יעבור בכנסת ישראל. לנוחיותכם מצורף המאמר של ד"ר אלון דהן המפרט את כל הפגיעות והסכנות בהעברת תזכיר חוק הנכים במתכונתו הנוכחית.

להורדת המאמר ועיון ברשימת הפגיעות לחצו כאן >>
 
 

 

כתבות שאולי יעניינו אותך