X סגירה
 

נכי צה"ל הוכנעו בקרב על תזכיר חוק הנכים

סופית: זכויות נכי צהל יעוגנו בחקיקה

הרמת הכוסית לשנה החדשה תשע"ז שהתקיימה ביום ג' ה-27.9.2016 בהשתתפות שר הביטחון מר אביגדור ליברמן, מנכ"ל משרד הביטחון האלוף במיל' אודי אדם ויו"ר ארגון נכי צה"ל מר חיים בר הפכה לאירוע היסטורי עבור נכי צה"ל.

זהו יום בו חתמו בכירי ארגון נכי צה"ל על מסמך הבנות שיאפשר לממשלה לעגן את הוראות אגף השיקום המפרטות את ההטבות והזכויות של נכי צה"ל בחוק. תזכיר חוק הנכים יצא לדרך אז איך זה אמור להשפיע עליך?

על מנת להבין כיצד תזכיר חוק הנכים ישפיע עליך, נכה צה"ל. צריך לדעת תחילה מהו תזכיר חוק הנכים ומי באמת, אבל באמת מרוויח ממנו?

מהו תזכיר חוק הנכים ?

תזכיר חוק הנכים הוא למעשה שילוב שמאפשר מחד גיסא להפוך את הוראות אגף השיקום לחוק (חוק תזכיר הנכים) ומאידך גיסא להוות בסיס והסכמה ליישום מסקנות "ועדת גורן" עם החרגה לפגיעה או פגיעה חלקית בנכי צה"ל קיימים. לכאורה לידתו הקרבה של נכי צה"ל סוג ג'.

טיוטת תזכיר חוק הנכים הינו ספר בן 92 עמודים בו מפורטות ההטבות והזכויות להם יהיו נכי צה"ל זכאים. לדבריהם של משרד הביטחון וארגון נכי צה"ל מדובר על "תמונת ראי" של המצב הקיים, כלומר אחד לאחד כמו הוראות אגף השיקום כפי שהם מיושמות כיום.

עיגון הוראות אגף השיקום בחוק

במהותו תזכיר חוק הנכים היה אמור להיות בשורה משמחת לנכי צה"ל. תזכיר חוק הנכים לוקח את ה"כוח" שמצוי בידיו של ראש אגף השיקום שמחליט האם להעניק או להפחית זכויות מנכי צה"ל ומעביר את ה"כוח" לכנסת ישראל. כלומר כל שינוי עתידי בזכויות וההטבות הניתנות לנכי צה"ל יחייבו הצבעה ורוב של חברי הכנסת.

אם כך, מדוע הבשורה לא משמחת ?

תזכיר חוק הנכים היה אמור להיות בשורה משמחת בתנאי שהיו מגיעים להסכמה טרם הנחת תזכיר חוק הנכים לאישור הממשלה על כל הסוגיות המהותיות שיש לתקן כמו:

א. עמידה איתנה על תיקונם של כל הוראות אגף השיקום ששונו ללא הסכמת ארגון נכי צה"ל ופגעו בזכויות של נכי צה"ל.

ב. הצמדת דמי הניידות שנשחקו שנים רבות והענקת פיצוי חד פעמי בגובה אלפי שקלים לכל נכה צה"ל שברשותו רכב רפואי.

ג. ביטול מבחן ההכנסה לנכי צה"ל הזכאים לתגמולי מחיה, כמו גם הפרדת התגמולים מדמי המחייה שמשולמים לנכי צה"ל .

ד. ביטול קיזוז קצבת השארים המגיעה לאלמנת נכה צה"ל מהביטוח הלאומי מהתגמול שמשולם לאלמנה מאגף השיקום.

ה. העלאת תעריפי ביטוח הרכב לבעלי רכב הרפואי

ו. הסדרת בעית ביטוח המשכנתא לנכי צה"ל

ז. יישום מלא של תקנות העסקת נכי מלחמה

ח. הענקת זכויות חדשות ונוספות לנכי צה"ל (זה מספר שנים שנכי צה"ל לא זכו להטבה חדשה מאגף השיקום)

ועוד שורה ארוכה, ארוכה של הטבות וזכויות כמו הענקת 6 משקולות לנכה צה"ל שדרגת נכותו 25% ומעלה אשר מתגורר בגפו, מלווה לטיפולים לחולי פסוריאזיס, הכרה במחלות של פדויי שבי ועוד ועוד נושאים שהיו צריכים לסכם מראש טרם התחלת אישור החקיקה של תזכיר חוק הנכים והבאתו לאישור הממשלה.

על כל הסעיפים האלו ועל נושאים נוספים הוסכם בין משרד הביטחון לארגון נכי צה"ל במסמך ההבנות כי יטופלו ו/או ידונו בהם ו/או יהיו זכאים להגיש הסתייגות ו/או יוכלו לבקש עידכונים ושיפורים בהמשך הדרך.

כלומר לאחר אישור הממשלה ו/או לאחר אישור הכנסת ו/או בדרך של הגשת בקשה לתיקון החוק בכנסת הליך שיכול במדינה שלנו, שבה כל מספר שנים מתחלפת ממשלה לקחת שנים.

האם במסמך ההבנות הסכימו לדון על הכל?

התשובה היא כן, במסמך ההבנות הסכים משרד הביטחון וארגון נכי צה"ל לקיים דיונים על כל הסוגיות הפתוחות, אבל הבעיה היא שהם לא הסכימו להסכים בכל הסוגיות.

זה לא נראה קטנוני לומר הסכימו לדון אבל לא הסכימו להסכים ?

לא זה לא קטנוני ורק משום העובדה שבחלק מהסוגיות הגיעו להסכמה במסמך ההבנות, חלקן לטובת נכי צה"ל וחלק לרעתם כך לדוגמא הוסכם כי :

א. החלפת רכב רפואי תתבצע כל ארבע שנים במקום כל שלוש וחצי שנים. זאת החלטה שתפגע כלכלית בנכי צה"ל בעלי רכב רפואי. חצי שנה של תיקוני בלאי, הפער בין הרכב שנמכר לרכב החדש שיאלצו לרכוש יגדל ועוד הוצאות נלוות שיהיו.

ב. משרד הביטחון הסכים להגדיל את ההשתתפות במימון הביטוח הסיעודי מ- 12.5 ש"ח לנכה כיום ל – 37.5 ש"ח ואילו היתרה בגובה של 62.5 ש"ל תמומן על ידי הנכה ותנוכה ישירות מהתגמולים.

ג. משרד הביטחון לא יפגע בזכאות לחמי מרפא לרבות לינה בבתי מלון, החזר בגין נסיעות וקבלת תגמול רפואי בימים בהם נעדר הנכה מעבודתו ויצא לטיפולים.

ד. תהליך החקיקה של תזכיר חוק הנכים לא יעשה יחד עם מסקנות ועדת גורן אלא בחקיקה נפרדת. (מסקנות ועדת גורן יעברו בחודשים הקרובים בכנסת ישראל כחלק מחוק ההסדרים)

לכן, אנו משוכנעים כי מסמך ההבנות שנחתם בין משרד הביטחון לארגון נכי צה"ל בעייתי. אם הצדדים הצליחו להסכים על כמה סוגיות מדוע לא הצליחו להסכים על כל השאר ? ומדוע לא נערכים הדיונים וההסכמות בטרם הגשת תזכיר חוק הנכים לאישור הממשלה ?

האם דמי הניידות לא נשחקו ? מחיר הדלק לא הכפיל עצמו ? זאת לא סוגייה שצריך לדון בה במיוחד כאשר נכי צה"ל סופגים את עליית המחירים כבר כמה שנים. הרי אם היו רוצים לשלם היו משלמים ! את תעריף הביטוח הסיעודי כן הסכימו לעלות , מדוע את הניידות לא ?

ומה בדבר ביטול מבחן ההכנסה? מדוע נכה צה"ל שלא מסוגל לעבוד, נידון לקבל הכנסה נמוכה לכל חייו? הרי משרד הביטחון כבר הודה שטעה ובשנת 2007 שינה את החוק שמתייחס למשפחות שכולות. אז מדוע צריך לדון בזה בוועדה מיוחדת. מה הבעיה להחליט לבטל את מבחן ההכנסה ? 

ואלו רק שתי דוגמאות מיני רבות.... לכן החשש הוא שהדיונים יימשכו שנים ובינתיים היחידים שישלמו את המחיר הם נכי צה"ל.

לסיכום ....

מסמך ההבנות שנחתם בין ארגון נכי צה"ל למשרד הביטחון הכולל 21 סעיפים ונספחים בהם רב הבלתי מוסכם על המוסכם. על פניו נראה כי תהליך החקיקה החל, טיוטת תזכיר חוק הנכים תובא לאישור הממשלה ולנו נותר לעקוב אחר התקדמות הדיונים בתקווה שהצדדים ימצאו פתרון לכלל הסוגיות בטרם תאשר הכנסת את ההסכם והחוק יכנס לתוקפו.
 

 

 

כתבות שאולי יעניינו אותך