X סגירה
 

חנייה חינם בחניונים

לבעלי תו חנייה לנכה

יתכן ושמתם לב כי בחלק מהחניונים גובים תשלום ואילו בחלק מהם ניתן להחנות עד 3 שעות ללא תשלום. שאלתם את עצמכם מדוע? לי היה ברור שהחניונים שבהם ניתן להחנות ללא תשלום אינם עושים זאת מאהבת הנכים. ובכן, בסעיף 4 ב' לחוק חנייה לנכים, תשנ"ד- 1993 נקבע פטור מתשלום בהתקיים מספר תנאים.

אלה מה, הניסוח בסעיף ובסעיפי המשנה מנוסח במילים משפטיות שאינן ברורות, היה זה עניין של זמן שהנושא יגיע לפתחו של בית המשפט. ואכן בשנים האחרונות הנושא הוברר בבתי המשפט וכיום המצב המשפטי הינו כדלהלן:

ניתן להחנות בחניונים ציבוריים ללא תשלום בשלושה תנאים מצטברים:

הנהג צריך להציג את " תו חנייה לנכה" של הרכב בו הוא נוסע+ תעודה מזהה.

יש להחנות רק במקומות החנייה המיועדים לנכים. (בעל תו שיחנה במקום שאינו מסומן כמקום חנייה לנכים יידרש לשלם תשלום מלא).

הפטור מתשלום הינו לפרק זמן שאינו עולה על שלש שעות , יהיה צורך לשלם על הזמן שמעבר לשלוש שעות.

כמו כן נקבע - שבכניסה לחניון ובסמוך לכל אחת מעמדות התשלום יוצב שילוט המודיע לנכים על הסידור הנ"ל.

חניה חינם לנכים

אז מה עושים

אם עמדתם בכל התנאים הנ"ל ובכל זאת השוער ביציאה מהחניון דרש מכם תשלום, שלמו ומסרו לו העתק מהמכתב המצורף.

הכתבה נכתבה על ידי: רו"ח רמי מידן
הכתבה מהווה המלצה בלבד / פסקי הדין שניתנו בנושא אינם גורפים

 


תאריך:____________
שעה: _____________
נמסר ביד ל: ________
לכבוד הנהלת החניון
..............................


א.נ. 

הנדון: גביית תשלום מבעלי תו חנייה לנכה
ת"צ 28705-10-10

 


1.    הנני נושא תו חנייה לנכה וחניתי במקום המיועד לחניית נכים.
2.    ביציאה נדרשתי לשלם עבור החנייה.
3.    הנני להפנות את תשומת לבכם כי על פי החלטה בתביעה הייצוגית אין לגבות תשלום עבור חנייה בשלש השעות הראשונות והנכם פועלים בניגוד לחוק.
4.    אבקשכם להחזיר לי את דמי החנייה שנגבו ממני תוך 10 ימים ולא אני שומר על זכותי לתבוע אותם.


בכבוד רב,

שמי: _______________________

מספר הטלפון שלי: _____________

 

 

כתבות שאולי יעניינו אותך