מ"מ יו"ר ראש ארגון נכי צה"ל - רפי כהן צמח
שליחה לחבר