בזמן שחשבון הארנונה תופח - גובה ההנחה לא עודכן
שליחה לחבר