האופן החשמלי הראשון בישראל: מרגיש שיצאתי לחופשי
שליחה לחבר