אלכס פרידמן מעמותת נכה, לא חצי בן אדם מצדיע לעידן קלימן
שליחה לחבר