נדחתה בקשת הנהלת ארגון נכי צה"ל לאשר את הדוחות הכספיים
שליחה לחבר