סוגיית הטיפול בנפגעי הלם קרב חזרה לכנסת
שליחה לחבר