יו"ר הוועידה הארצית והוועד הארצי - שמעון נבון
שליחה לחבר