הוראת שעה למתן פטור לרכב רפואי כל 4.5 שנים
שליחה לחבר