השתתפות בהוצאות קייטנה וצהרון לילדי נכים
שליחה לחבר