כ"ט בנובמבר - סיומו של המנדט הבריטי בישראל
שליחה לחבר