האם דחיית אישור הדוחות הכספים תשפיע על פעילות בתי הלוחם?
שליחה לחבר