האם בשנה הקרובה תעשה רפורמה בתו חניה לנכים?
שליחה לחבר