הועידה ה-94 של ארגון נכי צה"ל : חוקית או לא?
שליחה לחבר