גירעונות הארגון: כ- 47 מיליון בחמש שנים
שליחה לחבר