ביטול מבחן ההכנסה או פגיעה במקבלי נצרך ?
שליחה לחבר