X סגירה
 

טבלת תגמולים חודשיים

טבלת גובה תגמולים

נכה צהל שדרגת נכותו הינה 10 אחוז ומעלה שהוכר עד 31.12.95 ו - 20 אחוז ומעלה שהוכר מ - 1.1.96 זכאי לתגמולים חודשיים כפי שהם מופיעים בטבלה

אחוזי נכות גובה תגמול חודשי (בשקלים חדשים)
10% 427.57
15% 641.35
19% 812.38
20% 855.14
30% 1,282.71
40% 1,710.28
50% 2,137.86
60% 2,565.43
70% 2,993.00
80% 3,420.57
90% 3,848.14
100% 4,275.72
100% + 5,986.

הנתונים בטבלת תגמולים חודשיים מעודכנים לחודש אוקטובר 2014

 

כתבות שאולי יעניינו אותך