X סגירה
 

דמי קיום - השכלה גבוהה - הכשרה מקצועית

תגמולי דמי קיום במהלך שיקום

נכה צה"ל שנמצא במהלך שיקום - הכשרה מקצועית / לימודי השכלה גבוהה - על פי החלטת לשכת השיקום המטפלת - זכאי במהלך תקופה זו לקבל תגמולי קיום, גובה התגמולים נקבעים על פי גובה אחוזי נכות ומצב משפחתי.

 

אחוזי נכות : רווק / נשוי : נשוי + :
18% - 10% 2,675.44 3,914.84
39% - 19% 3,914.84 5,574.99
100% - 40% 5,574.99 7,802.24
 

כתבות שאולי יעניינו אותך