X סגירה
 

קיצוץ בזכויות נכי צה"ל

קיצוץ בזכויות נכי צה"ל - מטרה קלה

מכתבה שפורסמה באתר האינטרנט "דה מרקר" עולה כי בכוונת ממשלת ישראל להביא לקיצוץ באגף השיקום במשרד הביטחון, מן הפרסומים מסתמן כי נכי צה"ל שדרגת נכותם תהא פחותה מ – 29% יזכו למענק חד פעמי בלבד ולא יהיו זכאים להטבות נוספות הניתנות על ידי אגף השיקום במשרד הביטחון.

מסתבר כי בזמן שארגון נכי צה"ל יוצא בהצהרות ובקריאות "ניצחנו", "יש הסכם לנכי צה"ל", "יש אמנת שירות", הדברים מתחת לפני השטח ממשיכים להתגלגל והממשלה פועלת במרץ לקצץ את זכויותיהם של נכי צה"ל.

ההיסטוריה חוזרת על עצמה

מהלך דומה לזה נעשה כבר בשנת 1996 כאשר השר דאז בני בגין העביר תיקון לחוק הנכים תגמולים ושיקום, בו נקבע כי החל מ – 1 לינואר 1996, נכים שדרגת נכות תהא פחותה מ – 20% יקבלו מענק חד פעמי ולא יהיו זכאים להטבות נוספות מאגף השיקום במשרד הביטחון.

כיום במבט לאחור חובתנו להתריע ולהגיד כמעט בוודאות כי תיקון זה ביחד עם החלטות הועדות הרפואיות המקבלות את שכרן מאגף השיקום הביאו לכך שעשרות אלפי חיילים שנפצעו במהלך שירותם הצבאי "מצאו עצמם" ללא גוף שיעניק להם מעטפת תמיכה לה הם זקוקים כתוצאה מנכותם.

הן אגף השיקום והן ארגון נכי צה"ל אינם מטפלים בנכים אלו למרות שהוכרו כנכי צה"ל – ואלו מהלכים שנים רבות בהרגשה כי המדינה אשר למענה הם לחמו פשוט נטשה אותם.

קיצוצים נוספים באגף השיקום

במקביל להצעה להעלות את גובה אחוזי הנכות (29%) מהם יהיו זכאים נכי צה"ל לטיפולים והטבות מאגף השיקום עולה כי הממשלה צפויה לאשר כבר בעתיד הקרוב מאוד שינויים בחוק הנכים תגמולים ושיקום במטרה לצמצם את כמות נכי צה"ל הזכאים לטיפול מאגף השיקום.

צמצום אוכלוסיית הזכאים :

שינוי משמעותי יהיה הסרה של קבוצות זכאים מחוק הנכים תגמולים ושיקום, כך למשל : עובדי משמר הכנסת לא יהיו זכאים יותר להיכלל בחוק הנכים תגמולים ושיקום כך גם עובדי משרד החוץ וכן בני נוער לפני גיוס אשר נמצאים בקורס קדם צבאי.

המלצות ועדת גורן

לאור ההתפתחויות האחרונות אנו עומדים ושואלים את עצמנו שאלות רבות :

האם המלצות ועדת גורן הולכות ומתממשות ?

האם העברת תקציבים של מיליונים מאגף השיקום לבתי הלוחם הם "דמי שתיקה"  ?

האם הצעד הבא של אגף השיקום יהיה להפריד נכי צה"ל לפי סוג פציעתם ?

מי ידאג לחיילים שיפגעו בעתיד בזמן ההגנה על המדינה ? 

 

כתבות שאולי יעניינו אותך