X סגירה
 

זכאותך ללימודים אקדמאיים

זכאות לשיקום אקדמאי לנכי צהל

נכה צה"ל שדרגת נכותו מאפשרת לו קבלת תגמול חודשי, זכאי לשיקום אקדמאי הכולל : דמי רישום, שכר לימוד, דמי קיום בזמן הלימודים, מענק רכישת ספרים, קורסי השלמה, שיעורים פרטיים וכד', הכול על פי הוראות אגף השיקום העוסקות בנושא שיקום מקצועי לאחר הפציעה.

אך מה קורה עם הנכים הוותיקים, אלו שבזכות תעודת הבגרות התקבלו בזמנו למקום עבודה מסודר בכוחות עצמם, חברים וחברות שמחוסר ידיעה איבדו את זכאותם לקבלת שיקום אקדמאי.

תחילה נסקור את הזכאות המוקנית כיום במסגרת אגף השיקום במשרד הביטחון ובהמשך המאמר ננסה למצוא פתרונות לאותם חברים וחברות נכי צה"ל שרוצים לצאת ללימודים אקדמאיים בגיל 40+, כיצד הם יכולים לשחזר את זכאותם ?.

מי זכאי לשיקום אקדמאי ?

הזכאות לשיקום אקדמאי ניתנת לנכי צה"ל שעומדים בקריטריונים הבאים :

1. דרגת נכותם הינה 20% ומעלה (או 10% נכות שהוכרו לפני 1.1.96).
2.  הנכה חסר מקצוע.
3. הנכה זקוק להסב את מקצועו בעקבות הנכות המוכרת.
4. זקוק להשלמה מקצועית במקום עבודתו
5. הבקשה הוגשה תוך 5 שנים מהיום בו הוכר כנכה צה"ל.

מה כוללת הזכאות ?

הזכאות של נכה צה"ל בשיקום אקדמאי כוללת הטבות רבות כגון :

1. השתתפות בדמי רישום.
2. שכר לימוד עד לתקרה של 22,000 ₪ לכל שנת לימודים.
3. דמי קיום בזמן הלימודים בגובה של : 2,600 – 7,600 לחודש, דמי הקיום נקבעים על פי גובה אחוזי הנכות, מצב אישי (נשוי, רווק, ילדים) ובתנאי שהנכה אינו עובד.
4. מענק רכישת ספרי לימוד בגובה של : 272 ₪ .
5. קורסי השלמה במקצועות כגון : אנגלית, מתמטיקה, כמיה ועוד.

איך מגישים את הבקשה ?

על מנת לקבל אישור לזכאות ללימודים לנכים, על הנכה להגיש בקשה מפורטת בטופס שמצורף שכנספח להוראת אגף השיקום מספר 70.01.

מוסדות לימוד אקדמאיים

הנכה רשאי לבחור בין מבחר רחב של מוסדות אקדמאיים בישראל ובחו"ל על פי המפורט בהוראה, נכה שייבחר ללימוד באוניברסיטה הפתוחה לא יהיה זכאי לקבל דמי קיום.

בלימודים בתחום הפסיכולוגיה יינתן לנכה אפשרות ללמוד לתואר שני, לימודי ראיית חשבון ומשפטים יותאמו על פי שנות הלימוד המקובלות.

מה דינו של נכה וותיק ?

לימודים אקדמאיים הפכו בשנים האחרונות לחלק חשוב במציאת מקום עבודה מסודר, אם בעבר נכה שהחזיק בתעודת בגרות הצליח להתקבל למקומות עבודה ללא כל בעיה, הרי שהיום הרף אותו הציבו מקומות העבודה דורש במקרה הטוב תואר ראשון ומעלה.

הרי שקיימת בעיה אמיתית לאותם נכי צה"ל שהוכרו לפני מספר עשורים, נכי צה"ל שהצליחו להתקבל למקום עבודה בעזרת תעודת בגרות ולא מימשו את זכאותם ללימודים אקדמיים.

אותם חברים וחברות מוצאים עצמם בגיל 40+ רוצים לעשות שינוי תעסוקתי, אך נמצאים מבחינה אקדמאית במקום נחות, "שבויים" במקום עבודה ואינם מצליחים לממש את יכולתם להתקדם לתפקידי מפתח במקום העבודה הקיים או לחילופין להחליף מקום עבודה.

ביטול שיקום

נכה צה"ל ותיק שרוצה לצאת לשיקום אקדמאי צריך להגיש בקשה לביטול שיקום, הבקשה לביטול שיקום במידה ותאושר תפתח פניו אפשרויות לימוד לתואר ראשון במסגרת כל ההטבות להם זכאי נכה צה"ל.

ביטול שיקום יינתן רק לנכה צה"ל שיצליח להוכיח כי מצבו הרפואי הוחמר ועל מנת להמשיך ולעבוד יהיה עליו לעבור שיקום מקצועי. לתפקיד שיתאים למגבלותיו.

השלמה מקצועית

נכה צה"ל ותיק שיצליח להוכיח לעובדת השיקום כי על מנת להישאר במקום עבודתו יהיה לעליו לעבור קורס השתלמות מקצועית, סביר להניח שאגף השיקום יאשר את השתלמותו המקצועית.

ועדת ערער

נכה צה"ל ותיק שהגיש בקשה ונדחה, יכול לפנות בבקשה לוועדת ערער שתדון שנית בבקשתו.

מלגת לימודים

נכה צה"ל חבר ארגון יכול לפנות לעזרה בקבלת מלגת לימודים מקרן נכי צה"ל, לצורך קבלת מלגת לימודים עליך לפנות לארגון נכי צה"ל, למחוז הקרוב למקום מגוריך ולמלא טופס בקשה למלגה.

סוף דבר

לימודים אקדמאיים יכולים לשפר רבות את עתידך התעסוקתי, לימודים אקדמיים יכולים לפתוח בפניך דלתות רבות ולשפר את מעמדך ושכרך.

אל תוותר, גש עוד היום ללשכת השיקום המטפלת בך ודרוש מהם לקבל שיקום אקדמאי.   
 
 

 

כתבות שאולי יעניינו אותך