X סגירה
 

קיבל מאה אלף שקלים הפרשים מאגף השיקום

אגף השיקום פיצה נכה צה"ל ב - 100,000 ₪

הזכאות לרכב רפואי יציג מסוג וולוו, ניתנת לנכי צה"ל אשר זכאים לרכב בנפח מנוע 2000 סמ"ק. אך מה קורה כאשר הנכה מעוניין לרכוש רכב מיבואן אחר ?

האם אגף השיקום צריך לחשב את שווי הרכב על פי מחיר הרכב היציג (וולוו) כפי שהוא מופיע במחירון לוי יצחק, או שווי הרכב היציג לאחר הנחה שניתנת לאגף השיקום ? (בפועל מדובר על הפרש שמגיע לכ – 100,000 ₪).

בית המשפט העליון פסק לפצות !

בהחלטה שניתנה בסוף חודש יוני (24.6.2013) בבית המשפט העליון הוחלט לחייב את אגף השיקום לפצות את אפרים לביא, (נכה צה"ל) בגין הפרש כספי שנוצר בין הרכב הרפואי שנרכש על ידו בשנת 2010, לבין הזיכוי שניתן לו בפועל. זיכוי שחושב כאמור על פי עלות רכב יציג מסוג וולוו לאחר הנחה שניתנת על ידי היבואן לאגף השיקום.

רוצים לקצץ לבעלי רכב רפואי

סעיף הרכב הרפואי בתקציב אגף השיקום, הוא אחד הסעיפים המשמעותיים. מדובר על מאות מיליוני שקלים המיועדים לתשלומי ניידות ורכבים רפואיים להם זכאים אלפי נכי צה"ל.

בשנים האחרונות נעשים ניסיונות מצד אגף השיקום לקצץ חלק נכבד מהתקציב על ידי שינוי הוראת רכב רפואי, עיכובים בעדכון תעריפי הניידות, עלות הדלק ועוד.

כך גם קורה עם נכי צה"ל רבים שנמצאים במצבו של אפרים לביא, נכי צה"ל שזכאים לרכב בשווי מסוים, אך בדרך מתוחכמת הצליח אגף השיקום לשכנע אותם – כי מחיר הרכב לו הם זכאים נמוך בעשרות אלפי שקלים.

לכאורה, אגף השיקום מנצל את ההנחה שניתנה לו על ידי יבואני וולוו על מנת להוריד את שווי הרכב הרפואי להם זכאים אותם נכי צה"ל. הנחה שחוסכת לקופת האגף עשרות מיליוני שקלים בשנה.

האם אגף השיקום ייפגע בתקציבים ?

החלטת בית המשפט העליון גורמת לראשי אגף השיקום כאב ראש לא קטן, תקציב אגף השיקום התבסס על מחיר הרכב היציג לאחר הנחה של כ – 100,000 ₪ ועתה כשבית המשפט נתן את דעתו, באגף השיקום מחפשים מאיפה לקחת את הכסף ?  האם לקצץ בזכויות והטבות קיימות ?  האם להקטין את התקצוב והתמיכה שניתנים לבתי הלוחם וארגון נכי צה"ל ?

לכאורה, נראה כי הדרך היחידה שעומדת בפני אגף השיקום היא לקבל את הסכמת ארגון נכי צה"ל ולשנות את הוראת אגף השיקום בנושא רכב רפואי. הסכמה כזאת עלולה לפגוע בנכי צה"ל.

מה קורה עם אלו שספגו את ההפרשים ?

ישנם אלפי נכי צה"ל שבחרו לרכוש רכב מיבואן אחר, נכי צה"ל שנאלצו לספוג את ההפרשים הכספים שנוצרו בזמן החלפת הרכב הרפואי ולממן אותם מכיסם הפרטי.

למרות שפסק הדין מתייחס לאפרים לביא בלבד, שופטי העליון קבעו כי כל מקרה ידון לגופו, לכן על אותם נכי צה"ל להפנות בקשה בכתב לאגף השיקום, במטרה להחזיר את ההפרשים בתוספת ריבית והצמדה.

שינוי הוראת רב רפואי – עניין של זמן !

עכשיו שניתן פסק הדין על ידי בית המשפט העליון, שינוי הוראת אגף השיקום בנושא זכאות לרכב רפואי היא עניין של זמן, לכן על ארגון נכי צה"ל מוטלת האחריות לפקח באלף עיניים שאגף השיקום לא ינסה לעשות מחטף, מחטף שייפגע באלפי נכי צה"ל אשר זכאים לרכב רפואי.

 

כתבות שאולי יעניינו אותך