X סגירה
 

שעון החול החל לתקתק לאחור

החוק לשינוי הקריטריונים להכרה בנכי צה"ל עבר

כנסת ישראל לא שוקטת על שמריה וכנראה שדבריו של ח"כ האלוף אליעזר שטרן היו רק הפרומו לקראת אישור החוק לשינוי הקריטריונים להכרה בנכי צה"ל שעבר ביום ראשון ה- 3.11.2013 בוועדת השרים לענייני חקיקה לקראת העברתו בכנסת. 

מנקודה זו אפשר לומר בוודאות ששעון החול החל לתקתק לאחור וחיילי צה"ל, אנשי צבא קבע, שוטרים ואנשי שב"ס יופנו בקרוב לקבל סעד מהמוסד לביטוח לאומי. בתגובה לכתבת מורן אזולאי מאתר YNET, השיב ח"כ עופר שלח, נכה צה"ל ואחד ממקדמי החוק :

"המושגים 'חלל צה"ל' ו'נכה צה"ל' נשחקו במהלך השנים בשל הסכמים, שהגדילו מאוד את אוכלוסיית הזכאים, והעמיסו על אגף השיקום במשרד הביטחון ועל תקציב הביטחון".

משמעות החוק

ועדת גורן דנה בנושא הקריטריונים להכרה כנכה צה"ל במשך חודשים רבים, בפני הועדה עמדו בכירים באגף השיקום, ארגון נכי צה"ל ונכי צה"ל שהוזמנו להביע את דעתם, אך כל בר-דעת היה יכול לנחש מראש מה תהיינה מסקנותיה הסופיות של ועדת גורן.

ולבסוף שהמסקנות פורסמו לא נותר כל ספק, מסקנות ועדת גורן היו חד משמעיות, צריך להגדיר מחדש מיהו 'נכה צה"ל', מושג שלדעתם נשחק במהלך עשרות שנים.
על פי מסקנות ועדת גורן ומתוך הפרוטוקולים מסתבר כי רק אחוז קטן מנכי צה"ל הם אלו שנפגעו בפעילות מבצעית, שאר הנכים נפגעו במהלך חופשה, כתוצאה ממחלה ועוד מקרים שלדעת הועדה הגוף שעליו מוטלת האחריות הוא המוסד לביטוח לאומי ולא אגף השיקום במשרד הביטחון.

מה יהיה גורלם של נכי צה"ל שהוכרו ?

מזל טוב, נולד דור חדש לנכי צה"ל, דור סוג - ג'. עד לשנת 1996 כל נכה צה"ל שדרגת נכותו הייתה 10% ומעלה זכה לתגמול וטיפול רפואי מאגף השיקום.

בשנת 1996 לאחר שינוי החוק על ידי ח"כ דאז בני בגין, נכה צה"ל שדרגת נכותו נקבעה על 10-19%, זכה אך ורק למענק חד פעמי. כלומר, הרף לקבלת טיפול מאגף השיקום עלה מדרגה – בתקופה זו נולד דור חדש של נכים - נכי צה"ל סוג - ב'.

מדובר על נכים בעלי תעודת נכה צה"ל – אך ללא הגב של אגף השיקום וארגון נכי צה"ל, שעד כה תמוה מדוע החליט לנטוש את הנכים ולא לצרפם לשורות הארגון.

החלטת ועדת השרים לעדכן את ההגדרה מיהו נכי צה"ל – תוליד דור של נכים – נכים סוג - ג', נכים שנפצעו או חלו בזמן הלא נכון. נכים שאלמלא תיקון החקיקה היו מקבלים את הסעד מאגף השיקום אך בעתיד הלא רחוק יופנו לקבל את הסעד מהמוסד לביטוח לאומי.

גורלם של נכי צה"ל שכבר הוכרו ומקבלים סיוע מאגף השיקום עדין לא ידוע, על פניו נראה כי הם ימשכו לקבל את הטיפול מאגף השיקום, אך הכל תלוי בהחלטת הכנסת. שיכולה לקבוע ההפך.

איפה ארגון נכי צה"ל ?

למרות השינויים הדרסטיים קולו של ארגון נכי צה"ל לא נשמע, בעיתונות מתפרסמות כתבות השכם וערב. רק לאחרונה התפרסמה כתבתו של בן כספית, כתבה מתוזמנת ליוזמת החוק החדש.

בנוסף, בתאריך 8 לינואר 2013 פורסם מאמר בפורטל נכי צה"ל : הישג היסטורי ? אתה תחליט !, כבר אז ראינו לאן הדברים מתגלגלים וצעקנו זעקה גדולה להעיר את אלו שנרדמו בשמירה. תגובת ארגון נכי צה"ל כפי שהיא נתקבלה ופורסמה הבטיחה, ציטוט :

"... שמירה מלאה על זכויותיהם של נכי צה"ל הקיימים והעתידיים לאורך זמן... ",

"...ההסכם שנחתם קובע כי זכויות נכי צה"ל לא תפגענה, היום או בעתיד, ההסכם מעגן את התחייבות משרד ראש הממשלה ומשרד הביטחון, כי לא יהיה דור א' ודור ב' של נכי צה"ל וכל נכה שיוכר כנכה צה"ל יהיה זכאי לאותן זכויות, וההסכם גם מקנה הטבות נוספות לנכי צה"ל...."

אך התמונה כפי שהיא מתבהרת בימים אלו רחוקה אלפי קילומטרים ובימים אלו נכתבת מציאות חדשה, מציאות בה יקום דור חדש של נכי צה"ל – נכי צה"ל סוג – ג'.
 
 

 

כתבות שאולי יעניינו אותך