X סגירה
 

זכויות נכים לרכב או להחזרים על ניידות

נכי צה"ל וזכאות לניידות

אגף השיקום של משרד הביטחון פועל להחזרת נכי צה"ל לתפקוד חברתי, משפחתי ותעסוקתי. נכי צה"ל זכאים למגוון שירותים והטבות, ביניהם הטבות ניידות הכוללות זכות לקבלת רכב רפואי מהמדינה או סיוע כספי ברכישת רכב, סיוע בהחלפת רכב ובאחזקת רכב, החזרים על ניידות ועוד. מטרת הטבות אלו היא לסייע לנכה לתפקד בתחומי החיים השונים למרות הנכות הפיזית, ובכך לפעול למען שיקומו והשתלבותו בחברה. הטבות אלו ניתנות לנכי צה"ל בנוסף להטבות ניידות הקבועות בחוק לגבי נכים. מימוש הזכאות תלויה בפנייה של הזכאי. 

זכאות לרכב רפואי

אדם יוכל לממש את הזכאות לרכב בתנאי שהוא בעל רישיון נהיגה בתוקף והמכון לבטיחות בדרכים אישר שהוא כשיר לנהיגה. רכב רפואי נועד לשימוש הנכה בלבד ואין להעבירו באופן קבוע לאדם אחר. נכה שיש לו זכאות לרכב הן מאגף השיקום והן מהמוסד לביטוח לאומי יוכל לממש את הזכאות רק דרך אחד מהמוסדות. אדם זכאי לסיוע ברכישת רכב בתנאי שהוא מתגורר בארץ לפחות 180 יום בשנה. 

הזכאות לרכב נקבעת בהתאם לסוג הפגיעה ולאחוזי הנכות של האדם. לדוגמה: 

- זכאות לרכב "בבעלות המדינה": אדם זכאי לקבל רכב "בבעלות המדינה" (רכב שנקנה, מבוטח ומתוחזק ע"י משרד הביטחון) במידה ויש לו נכות 100%, פגיעה או קטיעה של שני הרגליים או שתי הידיים.

- זכאות לרכב בנפח מנוע של 3800 סמ"ק: אדם בעל נכות של 80% לפחות בשל קטיעת רגל, או בעל 100% נכות בשל פגיעה בגפיים עליונות. 

- זכאות לרכב בנפח מנוע של 2000 סמ"ק: אדם בעל נכות של 50%- 99% בשל פגיעה בגפיים תחתונות; לפחות 50% נכות בשל פגיעה בגפיים עליונות וגילו מעל 50 ; 80% נכות לפחות בשל פגיעת ראש; 100% נכות בשל פגיעה בעמוד השדרה או עיוורון. 

- זכאות לרכב בנפח מנוע של 1800 סמ"ק: 50% נכות לפחות בשל פגיעות שונות, מתוכם לפחות 30% פגיעה ביד ימין או לפחות 20% פגיעה ביד שמאל. 

- זכאות לרכב בנפח מנוע של 1600 סמ"ק:  50% נכות לפחות בשל פגיעות שונות; 30-49% נכות בשל פגיעה בגפיים תחתונות; 30% נכות בשל פגיעה בעמוד השדרה ובנוסף 10% נכות בשל פגיעה בגפיים תחתונות. 

כמו כן, קיימות תקנות הקובעות זכאות לרכב במקרים של: נכות זמנית, אשפוז קבוע בבית החולים, אי כשרות לנהיגה וזכאות חריגה. 

החזרים על ניידות

נכי צה"ל אשר זכאים לרכב רפואי, זכאים גם לקבלת החזרים על ניידות וזאת החל מהיום בו הוועדה הרפואית קבעה את אחוזי הנכות. דמי ניידות ניתנים מדי חודש, במטרה לממן נסיעות לצורכי לימודים, עבודה ועוד. אדם הזכאי לרכב רפואי זכאי לקבל החזרים על ניידות גם אם הוא אינו מחזיק ברכב רפואי, בתנאי שאינו מאושפז באופן קבוע בבית חולים. נכה שמקבל דמי ניידות מהמוסד לביטוח לאומי, לא יקבל מענק זה גם ממשרד הביטחון. גובה המענק נקבע לפי שני פרמטרים: רמת ניידות (מספר ק"מ בחודש) ואחוזי הנכות כפי שנקבעו ע"י הוועדה הרפואית (כל 5% נכות מחושבים כ- 25 ק”מ נוספים). 

בנוסף, קיימות הטבות ניידות נוספות אשר ניתנות לפי קריטריונים מוגדרים: סיוע בתשלום ביטוח רכב, מימון חלקי של שיעורי נהיגה (במידה ולאדם אין רישיון אך הוא נמצא כשיר לנהיגה), תו חניה, סיוע ברכישת אביזרי עזר לרכב ועוד. 
כאמור, חשוב להכיר את החוק ולדעת מי זכאי לרכב נכה ולהטבות ניידות נוספות מכוון שמימוש הזכאות היא באחראיות האדם עצמו. למידע נוסף - להוראת אגף השיקום - רכב רפואי ורכב רפואי המשמש לשיקום לנכי צה"ל

 

כתבות שאולי יעניינו אותך